Podatki i opłaty lokalne 2015

Podatki i opłaty lokalne 2015

30
1
PODZIEL SIĘ

kasa2_0

Dzierżoniowscy radni uchwalili stawki podatków od nieruchomości. Zdecydowali także o wysokości przyszłorocznej opłaty za posiadanie psa.

Za mieszkanie zapłacimy w skali roku około 60 groszy więcej podatku. O złotówkę więcej rocznie zapłacą właściciele psów. Wysokość opłaty od posiadania psa określono na 66 zł.

Planowany na rok 2015 wpływ do budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów wyniesie 51.414,00 zł. Planowany wpływ do budżetu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, z założeniem wpływów z tytułu zaległości oraz z uwzględnieniem funkcjonujących zwolnień, wyniesie 17.592.864,00 zł.

Wysokość stawek podatków od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Podatek od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni

– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni

– pozostałych, w tym w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni

Podatek od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł 1 m2 powierzchni

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł 1 m2 powierzchni użytkowej

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od budowli:

– 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Przykładowe skutki dla podatnika:

– przy lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 60 m2 wymiar podatku wyniesie 45 zł i będzie to wzrost rocznego podatku o kwotę 0,60 zł

– przy budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 180 m2 wymiar podatku wyniesie 135 zł i będzie to wzrost rocznego podatku o kwotę 1,80 zł

– przy budynku związanym z działalnością gospodarczą o powierzchni 150 m2 wymiar podatku wyniesie 3.469,50 zł i będzie to wzrost rocznego podatku o kwotę 15 zł

– przy garażu o powierzchni użytkowej 18 m2 wymiar podatku wyniesie 139,86 zł i będzie to wzrost rocznego podatku o kwotę 0,72 zł.

UM Dzierżoniów

1 KOMENTARZ

Comments are closed.