Początek roku szkolnego w Bielawie

Początek roku szkolnego w Bielawie

12
0
PODZIEL SIĘ

1 września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015. W pierwszym dniu po wakacjach w uroczystych apelach wzięło udział 2097 uczniów bielawskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Poniedziałek był szczególnym dniem dla pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkolną edukacją. W szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto, po raz pierwszy szkolne progi przekroczyło 356 uczniów. Z kolei nowych gimnazjalistów jest 233.

1_wrzesnia_2014_1

Nowy rok szkolny 2014/2015 przynosi też kilka zmian w funkcjonowaniu oświaty. Po raz pierwszy z siedmiolatkami do pierwszych klas szkół podstawowych udały się obowiązkowo dzieci sześcioletnie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w tym roku obowiązek szkolny dotyczy dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku pójdą obowiązkowo do szkoły dopiero za rok.

Ponadto pierwszoklasiści ze szkół podstawowych otrzymali bezpłatny podręcznik – „Nasz elementarz”. Książki przygotowane na zlecenie resortu edukacji są własnością szkół i mają służyć trzem kolejnym rocznikom. Dodatkowo uczniowie zostali wyposażeni w podręcznik do języka obcego oraz w materiały ćwiczeniowe. Jedyny koszt, jaki muszą ponieść rodzice to zakup podręcznika do religii, gdyż nauka tego przedmiotu nie jest obowiązkowa.

1_wrzesnia_2014_2

Zmiany dotyczą także sprawdzianu dla szóstoklasistów. Dotychczasowy sprawdzian zastąpiony zostanie egzaminem składającym się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzi wiadomości z języka polskiego i z matematyki, a druga (w formie testu) skontroluje umiejętności z języka obcego.

Rzecznik – Łukasz Masyk

BRAK KOMENTARZY