Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

0
UDOSTĘPNIJ
Styczniowe obrady rozpocznie uroczysta część, w trakcie której radni podziękują wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w tegoroczny finał WOSP-u, wręczą certyfikat Honorowego Rezydenta Średniowiecznej Wieży Ratuszowej wylicytowanej podczas finału. W tej części do grona osób wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa dołączy Ireneusz Placety - dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

Styczniowe obrady rozpocznie uroczysta część, w trakcie której radni podziękują wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w tegoroczny finał WOŚP-u, wręczą certyfikat Honorowego Rezydenta Średniowiecznej Wieży Ratuszowej wylicytowanej podczas finału. W tej części do grona osób wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa dołączy Ireneusz Placety – dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

Radni podejmą także uchwały związane z realizacją tegorocznych inwestycji, sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Akacjowej i Szafirowej w Dzierżoniowie i  obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej. Dokonają także korekty w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej Dzierżoniowa.

Część sprawozdawcza poświęcona zostanie ubiegłorocznej pracy rady i stałych komisji.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10 w Sali Rycerskiej Ratusza.

Porządek obrad 30 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Ireneuszowi Placetemu dyrektorowi Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.
3. Wręczenie podziękowań organizatorom 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierżoniowie oraz wręczenie certyfikatu Honorowego Rezydenta Średniowiecznej Wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie na 2017 rok.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (28 grudnia 2016 r.).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
1) projekt nr 203 – w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
2) projekt nr 204 – w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
3) projekt nr 205 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Akacjowej i Szafirowej w Dzierżoniowie,
4) projekt nr 206 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie,
5) projekt nr 207 – w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok,
6) projekt nr 208 – w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

według następującej procedury:
– przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia;
– dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania;
– głosowanie.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Dzierżoniowa za 2016 rok – przedstawi przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Mirosław Piorun.
8. Sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej za 2016 rok oraz plany pracy na rok 2017 – przedstawiają przewodniczący komisji:
1) Rewizyjnej, w tym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2017 rok (projekt nr 209),
2) Budżetu i Finansów,
3) Edukacji i Spraw Społecznych,
4) Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,
5) Rozwoju Gospodarczego Miasta.
9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Dzierżoniowskiej Rady Seniorów za 2016 rok – przedstawi przewodnicząca Rady Seniorów Wanda Kunecka.
10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał za IV kwartał 2016 r.
11. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY