Partnerstwo publiczno – prywatne w praktyce

Partnerstwo publiczno – prywatne w praktyce

24
1
PODZIEL SIĘ

c1598ea0a8

16 października dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego otworzył konferencję „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce – doświadczenia Dolnego Śląska i Brandenburgi”, która została zorganizowana przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii. Tematem przewodnim spotkania były praktyczne doświadczenia Kraju Związkowego Brandenburgii i Dolnego Śląska w realizacji projektów i przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas konferencji wystąpili eksperci i praktycy obu regionów, którzy opowiedzieli o realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Konferencję otworzył dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który mówił o potrzebie wielkiej odwagi przy wykorzystywaniu partnerstwa publiczno – prywatnego, umożliwiającego realizowanie i finansowanie zadań w sferze publicznej. Dr Jerzy Tutaj podkreślił ważność podejmowania dyskusji na temat PPP i wymiany doświadczeń w tym zakresie z partnerem niemieckim.

Ze strony gości z Brandenburgii uczestników przywitała Ursula Bretchneider, Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polską z Departamentu ds. Europy i Współpracy Międzynarodowej z Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii. Pani Bretchneider nawiązała w swoim wystąpieniu do doświadczeń współpracy z Dolnym Śląskiem i podkreśliła wypracowane przez lata duże doświadczenie Brandenburgii w realizacji projektów PPP.

Zaproszeni goście z Brandenburgii podzielili się swoimi refleksjami z realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie. Został przedstawiony zarówno punkt widzenia instytucji kontrolującej takie projekty – Izby Obrachunkowej, jak i Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciela przedsiębiorców.

Tutaj3

Eksperci z Dolnego Śląska przedstawili przykłady dolnośląskich projektów zrealizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Omówiony został przebieg postępowania oraz realizacja projektu budowy parkingu podziemnego na pl. Nowy Targ, ocena przedsięwzięć PPP w relacji mediów na przykładzie budowy parkingu przy Hali Stulecia, pilotażowy projekt województwa dolnośląskiego przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich, finansowanie zadań PPP z wykorzystaniem podejścia „Project Finance” na przykładzie obiektów szpitalnych.

Uczestnikami konferencji byli dolnośląscy przedsiębiorcy, jednostki otoczenia biznesu, regionalne i lokalne władze samorządowe Dolnego Śląska.

umwd

1 KOMENTARZ

Comments are closed.