Oświadczenie Klubu Radnych Niezależnych w sprawie likwidacji Straży Miejskiej

Oświadczenie Klubu Radnych Niezależnych w sprawie likwidacji Straży Miejskiej

17
1
PODZIEL SIĘ

Oświadczenie Klubu Radnych Niezależnych
w sprawie Straży Miejskiej

Klub Radnych Niezależnych w składzie Marta Masyk, Tomasz Owczarek, Marek Pyziak, Stanisław Janczak, Józef Gajda i Norbert Warchoł nie poparł uchwały w sprawie  likwidacji Straży Miejskiej w Bielawie. Uważamy bowiem, że jedną z najważniejszych potrzeb mieszkańców jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa a jednostka Straży Miejskiej jest miastu potrzebna.

Chcemy podkreślić, że członkowie Klubu Radnych Niezależnych nie startowali w wyborach do Rady Miejskiej z hasłem likwidacji Straży Miejskiej. Dlatego też przed podjęciem decyzji jako radni zorganizowaliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami Bielawy. Swoje opinie mieszkańcy przekazywali nam również mailowo oraz przez Facebooka. Mieszkańcy wyrażali opinię, że działalność Straży Miejskiej z pewnością wymaga usprawnienia, ale całkowite rozwiązanie jednostki nie przyniosłoby oczekiwanych efektów. Dziś możemy powiedzieć, że  Klubu Radnych Niezależnych dopuszcza  funkcjonowanie Straży Miejskiej pod pewnymi warunkami. Zgadzamy się bowiem ze zdaniem mieszkańców, że samo funkcjonowanie Straży Miejskiej wymaga usprawnienia, a podejmując decyzję o nielikwidowaniu Straży Miejskiej czujemy się zobligowani do dopilnowania, aby funkcjonowanie tej jednostki spełniało oczekiwania mieszkańców Bielawy. Przed podjęciem decyzji w sprawie przyszłości o likwidacji straży miejskiej wnikliwie przeanalizowaliśmy informacje przygotowane zarówno przez Straż Miejską, jak  i projektodawców wspomnianej uchwały. Nie bez znaczenia były także opinie Policji i innych instytucji współpracujących na co dzień z bielawską jednostką, które jednoznacznie wskazywały na potrzebę funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielawie. Podejmując decyzję kierowaliśmy się więc wyłącznie względami merytorycznymi oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Bielawy.

Marta Masyk
Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych

1 KOMENTARZ

Comments are closed.