Ostatnie dni obowiązywania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Ostatnie dni obowiązywania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

8
0
PODZIEL SIĘ

herbUrząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że w dniu 28 października 2013 r., Rada Miejska w Piławie Górnej, podjęła uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Piława Górna, na mocy której najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wnioski o ich nabycie przysługiwać będą następujące bonifikaty:

w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, w którym Gmina jest właścicielem jednego lub dwóch lokali mieszkalnych, najemca, który nabywa ten lokal i uiszcza za niego zapłatę jednorazowo, otrzymuje bonifikatę od ceny sprzedaży w wys. 90%,

w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, w którym Gmina jest właścicielem trzech i więcej lokali mieszkalnych, najemca, który nabywa ten lokal i uiszcza za niego zapłatę jednorazowo, otrzymuje bonifikatę od ceny sprzedaży w wys. 80%,

w przypadku sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego, najemca który go nabywa i uiszcza za niego zapłatę jednorazowo, otrzymuje bonifikatę od ceny jego sprzedaży w wys. 80%.

Bonifikaty, mają zastosowanie do wniosków, złożonych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Warunkiem sprzedaży lokalu mieszkalnego jest:

posiadanie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony,

brak zadłużenia z tytułu opłat czynszowych.

Wszelkie informacje, dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych, udzielane są w tutejszym Urzędzie Miasta pok. nr 1.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY