Ostatnie decyzje radnych

Ostatnie decyzje radnych

15
2
PODZIEL SIĘ

54_sesja_rm_2014_zapowiedz

W piątek dzierżoniowscy radni rozpatrzą ostanie w tej kadencji projekty uchwał. Październikowa sesja składać się będzie z roboczej (piątek) i uroczystej (poniedziałek) części. Czego dotyczą przygotowane na sesję projekty uchwał?

Dwa z nich związane są z kilkuletnimi projektami społecznymi. To Program Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 i Dzierżoniowski Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. Radni głosować będą także nad przyjęciem Rocznego Programu Współpracy Dzierżoniowa z Organizacjami Pozarządowymi.

Zmianie ulegną zasady gospodarowania mieniem miasta, rada tej kadencji ostatni raz ustali wysokość stawek podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2015 roku.

W części roboczej przedstawiony zostanie Raport Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego za 2013 r., informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego i informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa oraz Burmistrza Dzierżoniowa o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 r. wraz z informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych, składanych na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Zaplanowana na poniedziałek część uroczysta rozpocznie się od podziękowań dla Karla-Heinza Bittnera za rekomendację Dzierżoniowa w Niemieckiej Federalnej Fundacji – Środowisko – DBU w sprawie rewitalizacji zabytkowego kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Grażynie Orłowskiej-Sondej, Mariuszowi Drapikowskiemu i księdzu Tadeuszowi Chlipale wręczone zostaną Akty Nadania Honorowego Obywatelstwa Dzierżoniowa. Medale za Zasługi dla Dzierżoniowa odbiorą: Jolanta Oliwa, Janina Lora i Andrzej Wojtal.

Po sesji, o godzinie 11.30 nastąpi uroczyste otwarcie „Willi Pod Dębem” (mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) przy ul. Parkowej 2b, połączone z wręczeniem kluczy do mieszkań podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

UM Dzierżoniów

2 KOMENTARZE

Comments are closed.