Ostatnia robocza sesja tej kadencji

Ostatnia robocza sesja tej kadencji

14
0
PODZIEL SIĘ

ostania_robocza_sesja_2014

14 uchwał podjęli w piątek dzierżoniowscy radni. Dotyczyły one m.in. spraw społecznych, wspierania rodziny i finansów. Kolejne uchwały podejmować już będzie nowa rada. W poniedziałek część druga – uroczysta część sesji.

Wśród podjętych uchwał znalazły się dwa duże, kilkuletnie projekty społeczne – Program Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 i Dzierżoniowski Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. Radni przyjęli także Roczny Program Współpracy Dzierżoniowa z Organizacjami Pozarządowymi.

Zmianie uległy zasady gospodarowania mieniem miasta, ustalono stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2015 roku. Nowo wybudowany odcinek ul. Parkowej włączono do sieci do dróg gminnych. Radni wyrazili też zgodę na zawarcie umów najmu garaży i umów dzierżawy gruntów nimi zabudowanych w drodze bezprzetargowej i zadecydowali o przekazaniu na rzecz województwa dolnośląskiego tych gruntów ul. Piłsudskiego, na których województwo wybuduje rondo – związane jest to z przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Daszyńskiego.

Na koniec części roboczej zaprezentowano Raport Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego za 2013 r., informację o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz o planach zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa oraz Burmistrza Dzierżoniowa przekazali informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 r.

Poniedziałkową część uroczystą rozpoczną podziękowania dla Karla-Heinza Bittnera za rekomendację Dzierżoniowa w Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko (DBU) w sprawie rewitalizacji zabytkowego kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Grażynie Orłowskiej-Sondej, Mariuszowi Drapikowskiemu i księdzu Tadeuszowi Chlipale wręczone zostaną Akty Nadania Honorowego Obywatelstwa Dzierżoniowa. Medale za Zasługi dla Dzierżoniowa odbiorą: Jolanta Oliwa, Janina Lora i Andrzej Wojtal.

Po sesji, o godzinie 11.30 nastąpi uroczyste otwarcie „Willi Pod Dębem” (mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) przy ul. Parkowej 2b, połączone z wręczeniem kluczy podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY