OPS szuka opiekuna prawnego

OPS szuka opiekuna prawnego

7
0
PODZIEL SIĘ

opiekun_prawny

Na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Opiekunem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych.

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem w razie potrzeby sprawują opiekunki środowiskowe.

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Złota 8, 58-200 Dzierżoniów lub pocztą elektroniczną na adres opsdz@opsdzierzoniow.pl

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY