OPS Dzieciom

OPS Dzieciom

11
0
PODZIEL SIĘ

Po to, by wzmocnić rodzinne więzy i udowodnić, że warto spędzać czas wspólnie, dzierżoniowski Ośordek Pomocy Społecznej w ramach projektu socjalnego „OPS dzieciom” zorganizował 6 czerwca wyjazd dla 10 dzieci wraz z rodzicami do Sali zabaw „Dzieciolandia” w Bielawie.

 ops7

Celem projektu było ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu zarówno dzieciom, jak i opiekunom i umożliwienie uczestnictwa w grupie rówieśniczej. Działanie to jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne i jest jedną z inicjatyw zmierzającą do zmniejszania obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ten powstał z inicjatywy pracowników socjalnych.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY