Obowiązki właścicieli i opiekunów psów

Obowiązki właścicieli i opiekunów psów

14
0
PODZIEL SIĘ

herbW związku ze zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 250 zł. Niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie, w tym przypadku właściciel narażony jest grzywnę nawet do 5 tys. zł. Właścicielom psów nie wolno zapominać, że obowiązuje ich rejestracja czworonoga.

Ponadto przy zakupie pieska powinniśmy sprawdzić, czy nie reprezentuje on rasy uznanej za agresywną. Na trzymanie czworonoga jednej z 11 psich ras musimy uzyskać specjalne pozwolenie.Za niezarejestrowanie psa grozi mandat karny do 500 zł.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi.

1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa wyłącznie na smyczy.

2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez psy w miejscach publicznych takich jak: chodniki, ulice czy zieleńce.

Zabrania się:

1. wypuszczania psów bez opieki;

2. pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

3. wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

4. wprowadzania psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY