Nowy rok szkolny w Piławie Górnej

Nowy rok szkolny w Piławie Górnej

33
1
PODZIEL SIĘ

Nie tylko darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów, ale też szereg zmian na zewnątrz i wewnątrz budynków niesie rok szkolny 2014-2015 w Piławie Górnej. Od 1 września uczniowie będą spacerować po nowym placu apelowym, a przedszkolaki cieszyć się nowymi urządzeniami na placu zabaw. To nie wszystko, bo podczas wakacji miejscowe placówki oświatowe przeszły liczne modernizacje.

Do pierwszej klasy pójdą obowiązkowo dzieci sześcioletnie, urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Według danych z 20 sierpnia 2014 roku naukę w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej rozpocznie 92 uczniów, w tym 26 sześciolatków. Nauczanie będzie realizowane przez 22 nauczycieli w 15 oddziałach, do których będzie uczęszczać w sumie 350 uczniów.

Zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej pierwszoklasiści w Piławie Górna otrzymają nowy, bezpłatny podręcznik. „Nasz elementarz” będzie realizował program edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i artystycznej. Po przekazaniu stanie się własnością szkoły i to szkoła będzie udostępniać podręcznik dzieciom na czas roku szkolnego, a następnie przekazywać kolejnym rocznikom. Elementarz ma służyć przez co najmniej trzy lata.

W Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej zaplanowano 8 oddziałów, do których będzie uczęszczało 169 uczniów. W placówce znajdzie zatrudnienie 21 pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej obejmie wychowaniem przedszkolnym 172 dzieci. Nauczanie będzie realizowane w 7 grupach wiekowych przez 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Będą także prowadzone zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne.

Remonty w placówkach oświatowych

W gminnych placówkach oświatowych podczas wakacji przeprowadzono liczne prace remontowe, przygotowujące do rozpoczęcia roku szkolnego.

W szkole podstawowej wymieniono instalację elektryczną. Zakres prac obejmował również przygotowanie i wyposażenie dwóch dodatkowych sal dydaktycznych w nowe stoliki, krzesła oraz część mebli i pomocy dydaktycznych, a także malowanie poszczególnych pomieszczeń. Dla uczniów klas pierwszych zakupiono nowe meble i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Co ważne, od strony Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012” odbudowano część apelową szkolnego deptaka i zmodernizowano odcinek instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Podczas przerwy wakacyjnej w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej przeprowadzono modernizację pracowni komputerowej. Pomalowano też salę gimnastyczną i sale lekcyjne. Odświeżono również ściany szatni uczniowskich. Ponadto uzupełniono i wymieniono drobne wyposażenie pomieszczeń socjalnych, a także wymieniono krzesła i blaty ławek szkolnych w jednej z sal lekcyjnych. Na zewnątrz budynku naprawiono część pokrycia dachowego i uzupełniono ubytki struktury tynków.

20140825_5

W ostatnim tygodniu lipca w ogrodzie Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej zamontowano trzy nowe urządzenia zabawowe. Przy okazji przeprowadzono drobne prace malarskie.

UM Piława Górna

1 KOMENTARZ

Comments are closed.