Nowa prezes szpitala już pracuje

Nowa prezes szpitala już pracuje

32
1
PODZIEL SIĘ
Dorota Dudzińska

Dorota Dudzińska 20 maja objęła funkcję Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o. o. Tego dnia 3-letnią kadencję rozpoczęła też Rada Nadzorcza, która powołała nowy Zarząd Spółki.

Dorota Dudzińska
Dorota Dudzińska

20 maja zakończyła się 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o. o. Tego dnia Zgromadzenie Wspólników powołało nową Radę. W jej skład wchodzą, jak dotychczas: Zbigniew Glanowski jako przewodniczący, Robert Grajek jako zastępca przewodniczącego i Jan Kaczmarek – sekretarz.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu powołała natomiast nowy Zarząd Spółki. Do Zarządu powołano dwie osoby, które jako Członkowie Zarządu pracowały od listopada ubiegłego roku. To Agnieszka Krasnodębska zajmująca się sprawami finansowymi i Maciej Smolarz, odpowiedzialny za inwestycje i rozwój.

Natomiast funkcję Prezesa Zarządu objęła Dorota Dudzińska, która pod koniec lutego wygrała konkurs na to stanowisko. Tym samym 20 maja nowa pani prezes rozpoczęła pracę w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie sp. z o. o. Jakie ma zamierzenia?

– Nasze priorytety na najbliższy okres to: kontynuacja prac nad podniesieniem jakości usług medycznych świadczonych przez szpital, poprawa warunków pracy personelu i dbałość o wynik finansowy spółki – mówi w imieniu Zarządu Spółki Dorota Dudzińska. – Te cele chcemy realizować wspólnie już od dziś. Będziemy pracować nad poprawą wizerunku szpitala i opinii naszych pacjentów.

Przypomnijmy, że Dorota Dudzińska ma długoletni staż pracy w służbie zdrowia. Do tej pory, od 2004 r., pracowała na stanowisku kierownika Działu Organizacji i Nadzoru SPZOZ w Świdnicy, gdzie odpowiadała m.in. za realizację zadań związanych z podnoszeniem jakości świadczeń zdrowotnych. Wcześniej pracowała też w Szpitalu Specjalistycznym w Wałbrzychu i w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dorota Dudzińska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej na tej samej uczelni.

Dodatkowo ukończyła liczne kursy i szkolenia menadżerskie z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, dyscypliny finansów publicznych, regulacji prawnych w jednostkach ochrony zdrowia oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Posiada też kwalifikacje audytora systemów zarządzania jakością.

starostwo powiatowe

1 KOMENTARZ

  1. Wybierali ją ci z rady nadzorcze? Czyli rozumiem ludzie z platformy? Bo glanowski jest z platformy?

Comments are closed.