Najwyższa pora posłuchać seniora

Najwyższa pora posłuchać seniora

13
1
PODZIEL SIĘ

Co piąty mieszkaniec Dzierżoniowa jest seniorem. Jak poprawić jakość ich życia, będzie wkrótce doradzała władzom miasta Dzierżoniowska Rada Seniorów. Radni przyjęli na ostatniej sesji uchwałę w sprawie jej powołania i nadania jej statutu.

 starszyzna

Rada Seniorów, która zostanie powołana w najbliższych miesiącach, będzie zapobiegała i przełamywała marginalizację osób starszych, wspierała ich aktywność, dbała wśród nich o profilaktykę i promocję zdrowia, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury, a także przełamywała stereotypy na temat starości oraz budowała autorytet seniorów. Ma być organem opiniotwórczym, o którego stworzenie prosiły organizacje, w których udzielają się starsi mieszkańcy.

Zadania Rady to według zapisów uchwały:

1) współpraca z władzami miasta Dzierżoniowa w zakresie zadań, których realizacja dotyczy osób starszych,

2) monitorowanie potrzeb osób starszych w Dzierżoniowie oraz ustalanie zadań priorytetowych w tym zakresie,

3) wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,

4) inicjowanie zadań mających na celu współpracę Dzierżoniowa z osobami starszymi,

5) informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań na rzecz osób starszych, które podejmowane są przez organizacje pozarządowe i miasto Dzierżoniów.

Dzierżoniowska Rada Seniorów będzie stanowić płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i wniosków, które w sposób oczywisty poprawią jakość życia seniorów w Dzierżoniowie. Istotne jest też istnienie przedstawicielstwa osób starszych wobec podejmowanych działań władz samorządowych wspierających tę grupę społeczną.

Aktywne środowisko osób starszych posiada ogromny potencjał, może stać się spoiwem jednoczącym pokolenia i wzmacniającym całą lokalną społeczność. Miejskie czy gminne Rady Seniorów samorządy mogą powoływać w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie z 11 października 2013 r.

UM Dzierżoniów

1 KOMENTARZ

  1. Co robić przed wyborami? Oczywiście zintegrować emerytów i rencistów. czekam na taki sam pomysł w Bielawie. Rychu bierz przykład

Comments are closed.