Najmłodsi dzierżoniowscy mistrzowie

Najmłodsi dzierżoniowscy mistrzowie

10
0
PODZIEL SIĘ

maly_mmistrz

Uczniowie klas pierwszych wszystkich dzierżoniowskich podstawówek będą od września zdobywać sprawności lekkoatletyczne, gimnastyczne, turystyczne, pływackie czy piłkarskie. Po opanowaniu kolejnych umiejętności otrzymają odznakę, którą wkleją do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł Małego Mistrza. Wszystko za sprawą programu o tej właśnie nazwie.

Mały Mistrz to przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ogólnopolski program kierowany do środowisk lokalnych. Skorzystają z niego dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy, poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów oraz zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Formuła Małego Mistrza opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

Program pomoże nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych oraz zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi. Prowadzący go nauczyciele otrzymają scenariusze zajęć, sprzęt sportowy, materiały dydaktyczne, program rozwoju kariery i wsparcie ekspertów.

Klasy I szkół podstawowych rozpoczną program pierwszego września. Od 2015 r. realizować go będą także klasy II, a od 2016 r. klasy III.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY