Najlepsi uczniowie w Gminie Pieszyce

Najlepsi uczniowie w Gminie Pieszyce

17
0
PODZIEL SIĘ

pieszyce logoStypendium za wyniki w nauce przyznane zostało uczniom Szkoły Podstawowej nr 1, którzy otrzymali średnią ocen 5,3 i powyżej oraz reprezentowali szkołę w różnych konkursach.

Stypendia sportowe zaś otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Wysokość przyznanych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów klas IV wynosiła – 90 zł, dla uczniów klas V – 100 zł, dla klas VI – 110 zł, za osiągnięcia sportowe uczniowie mogli otrzymać stypendium do 100 zł. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 16 uczniów, w tym jeden uczeń za oba semestry.

Szkoła Podstawowa nr 1

1. Marlena Furmankiewicz – klasa 6b, średnia ocen – 5,36 i zachowanie wzorowe.

2. Marta Michalak – klasa 6b, średnia ocen – 5,36 i zachowanie wzorowe.

3. Grzegorz Stal – klasa 6b, średnia ocen – 5,36 i zachowanie wzorowe.

4. Kacper Suchy – klasa 6b, średnia ocen – 5,36 i zachowanie wzorowe.

5. Marcin Szczypka – klasa 6b, średnia ocen – 5,36; 5,82 i zachowanie wzorowe.

6. Bartłomiej Łysoń – klasa 6c, średnia ocen – 5,36 i zachowanie wzorowe.

7. Katarzyna Dolinna – klasa 5a, średnia ocen – 5,31 i zachowanie wzorowe.

8. Julia Sadurska – klasa 5a, średnia ocen – 5,31 i zachowanie wzorowe.

9. Julia Dziekońska – klasa 5b, średnia ocen – 5,31 i zachowanie wzorowe.

10. Jonasz Protaziuk – klasa 5b, średnia ocen – 5,38 i zachowanie wzorowe.

11. Aleksandra Szczucka – klasa 5b, średnia ocen – 5,31 i zachowanie wzorowe.

12. Kornelia Guziak – klasa 4a, średnia ocen – 5,33 i zachowanie wzorowe.

13. Daria Pańczyszak – klasa 4a, średnia ocen – 5,41 i zachowanie wzorowe.

14. Wojciech Baraniuk – klasa 4c, średnia ocen – 5,75 i zachowanie wzorowe.

15. Jagoda Łyś – klasa 4c, średnia ocen – 5,33 i zachowanie wzorowe.

16. Łukasz Przetocki – klasa 4c, średnia ocen – 5,42 i zachowanie wzorowe.

Stypendia za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 1 za I semestr otrzymało 8 uczniów, w II semestrze 24 uczniów

1. Justyna Izdebska – klasa 6a i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach 13-latek w Pływaniu Synchronicznym

2. Karolina Niedojad – klasa 6a i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• II miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

3. Sylwia Martyka – klasa 6a i zachowanie bardzo dobre.

Osiągnięcia:

• I miejsce w IV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,

• I miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy – Zdroju,

• I miejsce w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe młodziczek w zapasach kobiet

4. Jagoda Bączkowska – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• I miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

5. Paulina Jakubczak – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• IV miejsce w konkurencji ZESPOŁÓW w Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu Synchronicznym.

6. Grzegorz Szczupakowski – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• II miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – biegi indywidualne

7. Aniela Winiarczyk – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

8. Julia Karpierz – klasa 5a i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w kategorii Team na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym.

II Semestr

Stypendia za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 1 za I semestr otrzymało 8 uczniów, w II semestrze 24 uczniów

1. Justyna Izdebska – klasa 6a i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach 13-latek w Pływaniu Synchronicznym

2. Karolina Niedojad – klasa 6a i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• II miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

3. Sylwia Martyka – klasa 6a i zachowanie bardzo dobre.

Osiągnięcia:

• I miejsce w IV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,

• I miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy – Zdroju,

• I miejsce w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe młodziczek w zapasach kobiet

4. Jagoda Bączkowska – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• I miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

5. Paulina Jakubczak – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• IV miejsce w konkurencji ZESPOŁÓW w Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu Synchronicznym.

6. Grzegorz Szczupakowski – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• II miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – biegi indywidualne

7. Aniela Winiarczyk – klasa 6b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

8. Julia Karpierz – klasa 5a i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w kategorii Team na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym.

9. Natalia Sieroń – klasa 5a i zachowanie bardzo dobre.

Osiągnięcia:

• III miejsce w kategorii Team na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym.

• II miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

10. Julia Czyżykiewicz – klasa 5b i bardzo dobre.

Osiągnięcia:

• III miejsce w kategorii Team na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym.

11. Julia Dziekońska – klasa 5b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym.

12. Aleksander Łabaj – klasa 5b i zachowanie bardzo dobre.

Osiągnięcia:

• II miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

13. Zuzanna Łyś – klasa 5b i zachowanie bardzo dobre.

Osiągnięcia:

• I miejsce w konkurencji Teamów w Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu Synchronicznym

• I miejsce w kategorii Team na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym

• I miejsce w kategorii Combo na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym

14. Jonasz Protaziuk – klasa 5b i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• II miejsce w kategorii wagowej 59 kg na Turnieju Zapaśniczym o Puchar Prezydenta miasta Wrocławia

• II miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – biegi indywidualne

• II miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – skok dal

15. Martyna Niedojad – klasa 4a i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• II miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – biegi indywidualne

16.Tomasz Machowski – klasa 4c i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – skok dal

17. Jagoda Łyś – klasa 4c i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• I miejsce w konkurencji Teamów w Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu Synchronicznym

• I miejsce w kategorii Team na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym

• I miejsce w kategorii Combo na Międzystrefowych Mistrzostwach Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym

18. Łukasz Przetocki – klasa 4c i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – biegi indywidualne

19. Kamila Salamon – klasa 4c i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Zielonej Górze

• Laureatka (I, II i III miejsce) w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików

• I miejsce w Międzynarodowych Zawodach Pływackich – Puchar Lata 2014

20. Marcel Stawski – klasa 4c i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• I miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – biegi indywidualne

• I miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – skok dal

21. Miłosz Miszczuk – klasa 4d i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• I i II miejsce w IV Mistrzostwach Polski Taekwon-do OTF Internationaln Taekwondo Federation Choi Jung Hwa

• I i I miejsce w III Otwartym Turnieju Tiger Open Cup

• Cztery I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Taekwondo

22. Maksymilian Miszczuk – klasa 4d i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• III miejsce w IV Mistrzostwach Polski Taekwon-do OTF Internationaln Taekwondo Federation Choi Jung Hwa

• I i II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Taekwondo

23. Klaudia Moździerz – klasa 4d i zachowanie wzorowe.

Osiągnięcia:

• II miejsce w III Powiatowym Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego – skok dal

24. Damian Szmigiel – klasa 4d i zachowanie bardzo dobre.

Osiągnięcia:

• I miejsce w Otwartych Halowych Zawodach w Skoku wzwyż Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Dzierżoniowskiego

UM Pieszyce

BRAK KOMENTARZY