Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

38
4
PODZIEL SIĘ

d22

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych otrzymali Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. Uroczystość odbyła się 16 października w klubie „Pegaz” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Podczas spotkania starosta Janusz Guzdek złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty, a osobom szczególnie wyróżniającym się przyznał Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. W tym roku zasłużyło na nie 21 osób.

Nauczyciele są nagradzani za osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz za działalność pozaszkolną, natomiast dyrektorzy za kierowanie bez zastrzeżeń pracą szkoły, a także za stwarzanie warunków do rozwoju uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

d24

Starosta złożył również gratulacje tym, którzy otrzymali wyróżnienia nadane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty. W tym roku jedna osoba została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a dwie osoby Nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Lista nagrodzonych

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

1. Małgorzata Kujtkowska – II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

NAGRODA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

1. Artur Duda – Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

2. Ireneusz Rutowicz – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

NAGRODY STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

1. Marzanna Kamińska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

2. Grażyna Bajsarowicz – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie

3. Marzena Kudra – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

4. Ireneusz Rutowicz – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

5. Aleksander Koszela – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie

6. Andrzej Myślicki – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie

7. Dorota Pieszczuch – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie

8. Bogumiła Kociumaka – dyrektor Zespołu Szkół w Pieszycach

9. Elżbieta Pasek – dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

10. Bożena Karasek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie

11. Teresa Budzyk – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej

12. Jolanta Kupis – ZSO w Bielawie

13. Anna Grużlewska – ZSO w Dzierżoniowie

14. Krzysztof Chałupka – II LO w Dzierżoniowie

15. Sylwia Sołtysik – ZSiPKZ w Bielawie

16. Stanisław Kuś – ZS Nr 1 w Dzierżoniowie

17. Patrycja Pelczar – ZS Nr 2 w Dzierżoniowie

18. Grzegorz Kałużny – ZS Nr 2 w Dzierżoniowie

19. Agnieszka Brylińska – SOSW w Dzierżoniowie

20. Urszula Lipiec – SOSW w Piławie Górnej

21. Alicja Terlecka – PCPPiDE w Dzierżoniowie

JUBILEUSZE:

Bożena Karasek – 25 lat pracy

Teresa Budzyk – 30 lat pracy

Powiat dzierżoniowski

4 KOMENTARZE

  1. Pani Kociumaka powinna dostać od pana starosty wypowiedzenie z pracy a nie nagrodę. To antydyrektor tej szkoły. Fakt ze jako jedyna (bo o nikogo nie zadbała) ze szkoły dostała i przyjeła nagrode jest tylko tego dowodem.

Comments are closed.