Nagrody dla nauczycieli

Nagrody dla nauczycieli

14
0
PODZIEL SIĘ

dzien_edukacji_narod

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w podziękowaniu za trud oraz pasję włożone w wychowanie naszych najmłodszych mieszkańców, burmistrz Dzierżoniowa przyznał 10 nauczycielkom zatrudnionym w dzierżoniowskich placówkach oświatowych nagrody finansowe. Ich dyrektorki odebrały listy gratulacyjne podczas uroczystości w ratuszu 13 października.

Otrzymały je: dyrektorka Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie Elwira Chamczyńska, nauczycielka tej szkoły Teresa Grabek, psycholog Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów Małgorzata Kuśmierek, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika Anna Pietrzak-Tomaszewska, nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem specjalnym Renata Cieślicka, nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 7 Alicja Łazor, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wandy Chotomskiej Krystyna Zachoszcz, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edukacji Narodowej – Marzena Cieżak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Marzena Mieszko oraz Jolanta Ostrek, nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy.

Nagrody przyznano w uznaniu zasług w podnoszeniu jakości usług edukacyjnych, a w szczególności za osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania potwierdzonych na egzaminach i w konkursach, dbałość o podnoszenie jakości pracy szkoły, współpracę z uczelniami wyższymi, systematyczną terapię uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Dostrzeżone zostały także i docenione pomoc i opieka wychowankom będącym w trudnej sytuacji życiowej i pochodzącym z ubogich rodzin oraz zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie własnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, podnoszenie kwalifikacji oraz podejmowanie innowacyjnej działalności w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania. Podkreślono też organizowanie atrakcyjnych konkursów, turniejów i imprez, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć szkolnych, osiągnięcia w pracy z wychowankami uzdolnionymi artystycznie, realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki logopedycznej, ochrony środowiska.

Uroczystość w dzierżoniowskim ratuszu uświetnił występ wychowanków Przedszkola Publicznego nr 7.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY