Nabór na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji

Nabór na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji

21
0
PODZIEL SIĘ

Studiowałeś budownictwo lub administrację? Aplikuj na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Oferty można składać do 20 maja.

cv

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in. realizacja zadań inwestycyjnych, w tym zawiadamianie mieszkańców, gestorów sieci o zamiarze realizacji inwestycji, zawiadamianie właściwych instytucji oraz uczestników procesu budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych i ich zakończeniu, występowanie z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji miejskich, uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych do 30.000 euro na realizację zadań inwestycyjnych i umów czy rozliczanie dotacji celowej dla jednostek podległych i udział w opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Dzierżoniowa.

Kandydaci powinni znać przepisy ustaw Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i samorządzie gminnym, a także posiadać umiejętności pracy w zespole, negocjacji czy obsługi komputera.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY