Modernizacja kotłowni

Modernizacja kotłowni

23
0
PODZIEL SIĘ

W budynku przy Placu Piastów Śląskich 5B trwa gruntowny remont kotłowni. Prace budowlane zmierzają do zamontowania nowych, ekonomicznych urządzeń grzewczych, dostarczających ciepło do 57 lokali mieszkalnych.

20140721_1

Od 20 maja, czyli dnia podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, pomieszczenie kotłowni przeszło spore przeobrażenie. Pracownicy przedsiębiorstwa „JKB”, wykonującego modernizację, zdemontowali już niesprawny kocioł gazowy, usunęli stary tynk ze ścian, osadzili nowe okna, a na zewnątrz budynku zamontowali zawór przyłącza gazowego. Trwają przygotowywania do montażu dwóch nowych kotłów gazowych.

Remont jest złożony, a zakres przedsięwzięcia szeroki. Sam opis przedmiotu zamówienia liczy aż 9 stron, wyszczególniających zadania, jakie w ramach umowy musi wykonać firma remontowa. Wykonawca prowadzi modernizację w bardzo starym budynku, więc osobnym warunkiem było przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Istotny jest również charakter prac. Montaż urządzeń instalacji gazowej wymaga spełnienia szczególnych warunków i zachowania środków bezpieczeństwa. Na wykonawcy spoczywa też obowiązek uruchomienia kotłowni i uzyskania dokumentów umożliwiających użytkowanie.

Wysiłek się opłaci jednak, bo po zakończeniu modernizacji zmniejszy się zużycie paliwa, a wzrosną oszczędności. Użytkownicy 57 mieszkań, ogrzewanych przez kotłownię, na pewno odczują zamiany. Dotychczas wykorzystywany kocioł gazowy był częściowo niesprawny i wykonany w technologii otwartej komory spalania. Nowe rozwiązanie jest bardziej ekonomicznie. System opiera się na układzie kaskadowym kotłów gazowych z zamkniętymi komorami. W zależności od zapotrzebowania na ciepło mogą więc pracować oba lub jeden kocioł.

Urządzenia dostarczą ciepło do mieszkań o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m². Będą obsługiwać 3 wspólnoty mieszkaniowe: Pl. Piastów Śląskich 5, 5A i 5B. „Modernizacja kotłowni lokalnej Plac Piastów Śląskich 5b” będzie kosztowała blisko 238 tys. zł. Prace mają potrwać 80 dni od rozpoczęcia robót.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY