MNIEJ PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

MNIEJ PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

8
0
PODZIEL SIĘ

mini_19750We Wrocławiu, w pierwszym półroczu 2014 roku doszło do mniejszej liczby przestępstw. Biorąc pod uwagę policyjne dane, na terenie miasta i powiatu wrocławskiego odnotowano spadek we wszystkich kategoriach, także przestępstw najbardziej społecznie uciążliwych.

Znacznie bezpieczniej jest też na terenie całego województwa dolnośląskiego. Oprócz spadku liczby przestępstw, w okresie I półrocza odnotowano wzrost skuteczności policjantów m.in. w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw narkotykowych oraz gospodarczych.

Na terenie miasta i powiatu wrocławskiego, odnotowano w I półroczu 2014 r. ogółem o blisko 16% przestępstw mniej niż w analogicznym okresie roku 2013. Co ważne, znacznie mniej było również przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. Tutaj odnotowano spadek o ponad 20%. Znacznie mniej było m.in. kradzieży ogółem (spadek o ponad 21%), czy też kradzieży samochodów. W tej kategorii liczba przestępstw spadła o ponad 32%.

Odnotowano również mniej włamań – o blisko 14% oraz mniej rozbojów, a także bójek i pobić. W kategorii rozboje, przestępstw było o 27% mniej. Podobną dynamikę odnotowano także w kategorii bójki i pobicia. Na terenie miasta i powiatu Wrocław było także o ponad 30% mniej uszkodzeń mienia.

Oprócz działań realizowanych przez policję, należy zwrócić uwagę także na fakt, że coraz częściej mieszkańcy nie są obojętni na to, co się dzieje wokół nich. Reagując na zachowania niezgodne z prawem, przekazują informacje o nich Policji. Wykonany szybko telefon umożliwia funkcjonariuszom podjęcie natychmiastowej interwencji i zwiększa możliwość zatrzymania sprawców czynów karalnych niemalże na gorącym uczynku.

Spadek liczby przestępstw, to tendencja utrzymująca się także na terenie województwa dolnośląskiego już od kilku lat. W I półroczu 2014 r. na terenie Dolnego Śląska odnotowano ogółem mniej wszczętych postępowań przygotowawczych o blisko 13% niż w analogicznym okresie 2013 r. W zakresie przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, również odnotowano spadek wszczętych postępowań – o blisko 15%. Przykładowo o 18% spadły kradzieże, a rozbojów było mniej o 14%.

Prowadzone wcześniej i obecne działania, w tym rozpracowanie i rozliczenie grup przestępczych zajmujących się kradzieżami pojazdów w kraju jak i w innych państwach, przyniosły oczekiwany efekt. W 2014 roku na terenie województwa było o ponad 18% mniej spraw w tej kategorii.

W I półroczu br. wzrosła też skuteczność policjantów w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw gospodarczych i narkotykowych. Wszczęto więcej postępowań niż w roku ubiegłym. Przez ostatnie miesiące m.in. funkcjonariusze Policji wraz z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrole 30 podmiotów gospodarczych zajmujących się między innymi handlem dopalaczami. Łącznie zabezpieczono około 1070 opakowań tego typu środków.

Na poczet przyszłych kar i nawiązek, w związku zaistniałymi przestępstwami i toczącymi się w ich sprawie postępowaniami, zabezpieczono także więcej mienia u zatrzymanych podejrzanych. Jego wartość, to blisko 42 miliony złotych.

st. asp. Paweł Petrykowski

BRAK KOMENTARZY