„Młodzi dla Wolności”

„Młodzi dla Wolności”

22
0
PODZIEL SIĘ

25 lat Wolnej Polski uczczono 4 czerwca 2014 roku w Szkołach Niepublicznych w Bielawie apelem przygotowanym pod kierunkiem organizacyjnym p. Zofii Studnickiej Komendant Hufca 1-33 i opieką artystyczną p. Róży Zięby i Marioli Stasiewicz.

IMG_2448

Prezentacja multimedialna wizualizująca ostatnie ćwierćwiecze Naszej Ojczyzny i montaż tekstów poetyckich przypomniały ważkie fakty, które dla przyszłości Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, miały fundamentalne znaczenie.

IMG_2441

Uczniowie Szkół Niepublicznych chętnie odpowiedzieli na apel Prezydenta RP w ogłoszonym Konkursie „2014! Młodzi dla Wolności”. Wymaganą formą uczestnictwa był projekt edukacyjny, plakat, esej, scenariusz lekcji.

IMG_2425

Uczniowie naszej placówki z ogromnym zaangażowaniem wykonali prace plastyczne: kotyliony, plakaty, girlandy z biało-czerwonych balonów. Wszyscy uczestniczyli w okolicznościowych lekcjach historii i języka polskiego zgodnie z opublikowanym przez Ministra Edukacji Narodowej listem intencyjnym adresowanym do dyrektorów placówek oświatowych o upamiętnienie jakże ważnej daty 4 czerwca w kalendarzu historii współczesnej. Nasza Placówka zawsze z duża pieczołowitością odnosi się do zadań wychowawczych, wśród których wychowanie patriotyczne i obywatelskie są priorytetami.

IMG_2450

Istotne dla naszej postawy patriotycznej treści zamknięte w znanych utworach literackich i muzycznych uzmysłowiły jak bardzo dramatyczna historia towarzyszyła nam Polakom w ciągu 25 lat . Kultowe dla pokolenia „Solidarności” pieśni Jacka Kaczmarskiego „Mury” i Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską” w miarę upływającego czasu zyskują rangę pieśni patriotycznych wpisujących się w kanon narodowych, zbiorowych doświadczeń.

Obchody 25 lat Wolnej Polski w skali całego kraju przybrały imponujący wymiar. Cieszymy się, że jako społeczność szkolna mogliśmy również być ich uczestnikami.

BRAK KOMENTARZY