Międzynarodowy Dzień Rodziny

Międzynarodowy Dzień Rodziny

11
0
PODZIEL SIĘ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny organizuje:__front_thumb_wb1

1. W ramach realizacji projektu „Dać szansę” współfinansowanego ze środków EFS POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1:

• w miesiącu maju 2014r – „Majówkę” – Ideą „Majówki” jest propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja społeczna dzieci i ich rodziców z różnych środowisk oraz społeczności lokalnej. W spotkaniu udział wezmą dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodzice.

• w miesiącu czerwcu 2014r – „Wakacje w kolorach tęczy” – impreza plenerowa skierowana głównie do dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego. W uroczystości wezmą udział zarówno dzieci jak i ich rodzice. Celem festynu jest integracja społeczności lokalnej. Dzięki zabawie dzieci będą mogły przyswajać sobie normy społecznego zachowania, usprawniają się w nich poszczególne narządy zmysłowe, rozwijają sprawności motoryczne, wyrabiają się nawyki i przyzwyczajenia, kształtują pojęcia i wartości moralne. To właśnie w zabawie dzieci uczą się rozumieć siebie, poznawać swoje wzajemne potrzeby, możliwości, słabe i mocne strony. Uczą się sympatii i zaufania do kolegów, pobudzają inwencję twórczą, przełamują swoją nieśmiałość i zażenowanie oraz pokazują swoje dobre strony, poprzez co szybciej osiągają dojrzałość szkolną i zyskują cenne umiejętności obcowania z grupą

1. W ramach Programu „Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej” – Program Rewitalizacji Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS:

• 13.05.2014r – spotkanie integracyjne „Majówka” – uczestniczki Klubu Seniora wspólnie z rodzinami będą miały możliwość zintegrowania się. Zorganizowany zostanie grill, wspólne zabawy i śpiew. W spotkaniu wezmą również udział inni beneficjenci Programu. Spotkanie międzypokoleniowe służyć będzie nie tylko integracji, ale także wymianie poglądów, doświadczeń, możliwość alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

• 26.05.2014r – „Dzień matki i ojca” – uczestnicy Klubu CAL (dzieci) zorganizują dla swoich rodziców spotkanie z okazji ich święta. Podczas spotkania planowane są występy artystyczne oraz wspólne zabawy mające na celu zintegrowanie rodziny, pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem raz integracja społeczności lokalnej.

Termin realizacji poszczególnych wydarzeń może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe.

Michał Słota

OPS Bielawa

BRAK KOMENTARZY