Miasto dofinansuje „zielone szkoły”

Miasto dofinansuje „zielone szkoły”

18
0
PODZIEL SIĘ

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto Dzierżoniów, mogą się starać o dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” w ramach Miejskiego Programu pn. „Samorządowa Szkoła Środowiskowa – II”. Miasto zarezerwowało na ten cel 20 tys. zł. Termin składania ofert mija 12 maja.

1-zielone_szkoly

Konkurs obejmuje dofinansowanie różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki. „Zielone szkoły” mają na celu poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, pomoc rodzinie i szkole w procesie wychowania, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, a także podnoszenie sprawności fizycznej, poprawę stanu zdrowia uczniów i upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

Dofinansowanie może zostać przyznane na pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia, zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci w konkursach organizowanych podczas zielonej szkoły oraz biletów (w szczególności wstępu do parków narodowych, muzeów, jaskiń, sztolni itp.).

Oferty należy składać na regulaminowym druku w Biurze Obsługi Klienta dzierżoniowskiego UM.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY