Mianowania na mistrza i czeladnika

Mianowania na mistrza i czeladnika

16
0
PODZIEL SIĘ

k 039

W Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie 10 października 2014 r. odbyła się uroczystość, w czasie której dokonano mianowania bielawskiego rzemieślnika na mistrza, a absolwentów szkoły zawodowej na czeladników.

W obecności Zarządu Cechu, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Leszka Stróżyka oraz pracowników i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, Vice Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu i zarazem Starszy Cechu w Bielawie – Pan Kazimierz Rachowiecki, najwyższym odznaczeniem w rzemiośle – Szablą im. Jana Kilińskiego, mianował uczniów szkoły zawodowej na czeladników danego zawodu.

Zanim jednak nastąpiło mianowanie czeladników, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka poinformowała zebranych, że w tym roku za pośrednictwem bielawskiego Cechu do egzaminu mistrzowskiego przystąpiła 1 osoba, a do egzaminów czeladniczych 16 osób. Tytuł mistrza w zawodzie stolarz zdobył lokalny rzemieślnik – Pan Mieczysław Wypych, a wśród absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyplomy czeladnicze uzyskało: 5 fryzjerów, 4 elektryków, 3 mechaników pojazdów samochodowych, 2 stolarzy, 1 monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 1 murarz-tynkarz.

W gronie mianowanych znaleźli się także najlepsi, którzy egzamin czeladniczy zdali z wyróżnieniem: na ocenę bardzo dobrą. Na szczególne gratulacje zasługują młodzi stolarze: uczeń Pan Mieczysława Wypycha – Erwin Kuchar oraz uczeń Pana Sławomira Chorąży – Dawid Jędrasik. Gratulacje należą się także czeladnikowi w zawodzie elektryk – Bartłomiejowi Woźniak, którzy naukę zawodu odbywał u Pana Kazimierza Rachowieckiego oraz Piotrowi Stachurskiemu – młodemu monterowi instalacji i urządzeń sanitarnych – uczniowi Pana Lesława Żaczek. Dla wyróżnionych w dowód uznania dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka wraz ze Starszym Cechu Kazimierzem Rachowieckim przygotowali ozdobne listy gratulacyjne.

Wszystkim mistrzom i czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.

Katarzyna Wierzbicka

Dyrektor Biura Cechu

BRAK KOMENTARZY