Masz prawo do mediacji

Masz prawo do mediacji

16
0
PODZIEL SIĘ

mediacje

Pod takim hasłem przebiega w tym roku obchodzony 16 października Międzynarodowy Dzień Mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, który przypada w dniach 13 – 18 października. Z tej okazji w tych dniach w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie prokuratorzy będą udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym.

Obecnie postępowanie mediacyjne jest stałym elementem procedury karnej, możliwym do zastosowania w wielu przypadkach konfliktów karnych, ciągle jednak mało znanym i niedocenianym przez strony postępowań i w związku z tym nie dość często stosowanym w praktyce.

Instytucja mediacji została wprowadzona do polskiego systemu prawa karnego za sprawą kodyfikacji karnych z 6 czerwca 1997r., które weszły w życie z dniem 1 września 1998 r. Początkowo miała być stosowana przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuratora i to w ściśle określonych przypadkach. Rozwiązania te nie były jednak zgodne z europejskimi standardami i zostały znowelizowane z dniem 1 lipca 2003 r. (art. 23 a kpk). Obecnie możliwość kierowania spraw karnych na drogę postępowania mediacyjnego mają:

w postępowaniu przygotowawczym – prokurator i policja,

 w postępowaniu sądowym (przed wydaniem wyroku) i wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) – sąd.

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów polegająca na porozumiewaniu się stron w obecności neutralnej osoby trzeciej. W procesie karnym mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora. Mediator musi być osobą bezstronną, która nie reprezentuje interesów ani ofiary ani sprawcy przestępstwa, a której zadaniem jest wspieranie przebiegu negocjacji, łagodzenie powstającego napięcia i pomoc w wypracowaniu porozumienia.

Przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego może nastąpić wyłącznie z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Strony postępowania karnego muszą zatem świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY