Laptopy już są

Laptopy już są

14
0
PODZIEL SIĘ

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska 9 maja podpisała umowę z firmą Kobis na dostawę 58 laptopów. Sprzęt będzie przekazany 29 maja uczestnikom projektu realizowanego przez gminę.

um_laptop1

Przedsiębiorstwo Kobis Paweł Wojtanowski z Tuchowa zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym, do którego przystąpiło czterech oferentów. Zaproponowało dostawę 58 laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem za 160 729, 02 zł. Dostawca zrealizował już zamówienie i laptopy trafią do beneficjentów gminnego przedsięwzięcia 29 maja.

Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY