Kopernika do remontu

Kopernika do remontu

17
3
PODZIEL SIĘ

Oczekiwany remont nawierzchni ulicy Kopernika rozpocznie się w ciągu kilkunastu najbliższych dni. Dziś w Urzędzie Miejskim w Pieszycach Prezes Przedsiębiorstwa BUD-MEL Pani Bożena Pieluch-Siemaszko oraz Burmistrz Miasta Pieszyce Mirosław Obal podpisali umowę na realizację pierwszego etapu remontu.

kop4_900px

Na ogłoszony w trybie przetargu nieograniczonego nabór wpłynęło 6 ofert . Przetarg rozstrzygnięto w dniu 30 maja 2014 r. Wykonawcą inwestycji pn.: „Modernizacja ul. Kopernika w Pieszycach – etap I” będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne „BUD-MEL” Sp. z o.o oraz Zakład Usługowy „WODNEL”, które określiło wartość zadania na kwotę 1.000.000,02 zł. 800 tys. pochodzi z budżetu gminy Pieszyce, 200 tys. pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. – Zależy nam przede wszystkim na jak najlepszej jakość tej drogi, można powiedzieć, że realizujemy ją w standardzie ulicy Ogrodowej – informuje Burmistrz Mirosław Obal. – Realizacja jest możliwa ponieważ wcześniej wykonaliśmy już szereg innych zadań w tej drodze. Przypomnę, że w minionych latach na całej długości ul. Kopernika wykonano m.in.: sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, fragmenty murów oporowych.

kop3_900px

Te wykonane prace umożliwiają modernizację i realizację inwestycji, która powinna rozpocząć się jeszcze w czerwcu. W tym roku realizujemy odcinek od Centrum Kultury do ulicy Tkackiej tj. ok 500 m. W latach następnych zadanie będzie kontynuowane. Zgodnie z zapisami umowy termin zakończenia określono na 15 września br.

Zadanie obejmuje gruntowną modernizację ulicy Kopernika – drogi gminnej od budynku nr 47 do budynku nr 87. Zakres robót obejmuje m.in. nowe nawierzchnie dróg i chodników o łącznej powierzchni 5000 m2 w tym: 508 mb drogi o szerokości 5,5 m razem z całkowicie nową podbudową i nawierzchnią asfaltową, chodniki z kostki betonowej po obu stronach ze zjazdami z kostki w kolorze czerwonym, budowa kanalizacji deszczowej o długości łącznie 691 m oraz zamontowanie 106 mb balustrady stalowej przy potoku.

kop2_900px

Remont ulicy Kopernika jest realizacją trzeciego w kolejności ważności zadania wymienionego w Strategii Rozwoju Gminy Pieszyce na lata 2007-2015 p.n.: Sfinansowanie przebudowy dróg gminnych oraz w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015.

UM Pieszyce

3 KOMENTARZE

  1. Rok wyborczy jest rokiem remontów i inwestycji. Tak jest we wszystkich mieścinach naszego powiatu. Najlepiej by było aby wybory były co roku.

Comments are closed.