KONKURS PIERWSZEJ POMOCY

KONKURS PIERWSZEJ POMOCY

28
0
PODZIEL SIĘ

KONKURS PIERWSZEJ POMOCY w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie.

EŁ 14.04. SPJ KONKURS PIERWSZEJ POMOCY-2

„ABC PIERWSZEJ POMOCY” – pod takim hasłem odbył się 26 marca 2014 r. międzyklasowy konkurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wzięli w nim udział uczniowie klas III – VI, nauczyciele, p. dyrektor Barbara Dorużyńska oraz zaproszeni goście: kierownik Biura Zarządu Powiatowego PCK w Dzierżoniowie p. Elżbieta Bancerz, ratownik medyczny p. Janusz Szachniewicz, sekretarz gminy p. Andrzej Złomek i pielęgniarka szkolna p. Danuta Łaskarzewska.

EŁ 14.04. SPJ KONKURS PIERWSZEJ POMOCY-3

W konkursie uczestniczyły trzy drużyny trzyosobowe z klas IV, V i VI, składające się z uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu oraz ze sprawdzianu praktycznego.

Konkurs „ABC pierwszej pomocy” składał się z III części:

EŁ 14.04. SPJ KONKURS PIERWSZEJ POMOCY-4

• I – teoretycznej: każda drużyna odpowiadała na 3 pytania z zakresu pierwszej pomocy, za które mogła zdobyć maksymalnie 9 punktów;

• II – uczniowie prezentowali wymyślone przez siebie hasła i rymowanki zachęcające do udzielania pierwszej pomocy oraz wymieniali przedmioty, które mogliby zastosować w celu udzielenia pomocy w konkretnych zdarzeniach: 12 punktów;

• III – praktycznej składającej się z zadań praktycznych (przedstawionych w formie scenek) dotyczących: ewakuacji poszkodowanych oraz czynności ratowniczych w przypadku porażenia prądem, utraty przytomności, skaleczeń, krwotoku oraz zadławienia osoby dorosłej i dziecka – 20 punktów .

Poszczególne części konkursu przeplatane były piosenką, pt. „Ratownicy” zaprezentowaną przez uczniów klas IV –VI.

 Organizatorką i prowadzącą konkurs była nauczycielka przyrody i matematyki Bożena Gierczak. W JURY obok prowadzącej zasiadł ekspert z zakresu pierwszej pomocy p. Janusz Szachniewicz.

Rywalizacja między klasami była bardzo zacięta, a różnica punktowa między klasami V i VI niewielka.

I miejsce z ilością 41 punktów zajęła klasa V

II miejsce – 40 punktów – klasa VI

III miejsce – 33 punktów – klasa IV.

Po ogłoszeniu wyników drużyny otrzymały dyplomy i upominki oraz prezenty ufundowane przez Biuro Zarządu Powiatowego PCK w Dzierżoniowie.

Opr. Bożena Gierczak

BRAK KOMENTARZY