Konkurs muzyczno – filmowy

Konkurs muzyczno – filmowy

16
5
PODZIEL SIĘ

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs muzyczno-filmowy dla młodzieży pod hasłem „Wyraź swoją rodzinę”. Zachęcamy do udziału wszystkich bielawskich uczniów, dla których pasją jest muzyka oraz film. Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez miasto projektu„Mieszkam w Bielawie – Moja Rodzina jest OK!”.

ulotka_moja_rodzina

Konkurs skierowany jest do uczniów bielawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w szczególności do pasjonatów muzyki, filmu, sztuki, aktorstwa, osób kreatywnych i lubiących podejmować wyzwania.

Celem konkursu jest skłonienie młodych ludzi do tego aby zastanowili się czym jest dla nich rodzina, kim są w tej rodzinie oraz czego po swojej rodzinie oczekują. Konkurs ma również zachęcić do skorzystania z potencjału, jaki oferuje Dolnośląski Inkubator Art.-Przedsiebiorczości (studio nagrań, pracownie obróbki obrazu i dźwięku).

art_inkubator_panorama_2

Szczegóły konkursu poniżej:

WARUNKI KONKURSU

1) konkurs trwa od 16.10 do 26.11.2014 roku, kierowany jest do młodzieży z bielawskich szkół w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,

2) praca konkursowa powinna być zapakowana w zamkniętą kopertę i podpisana ( FILM/ UTWÓR MUZYCZNY, imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa),

3) udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu,

4) prace konkursowe, które zajmą pierwsze miejsca, zostana zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt „Mieszkam w Bielawie – Moja Rodzina jest OK!”, która będzie zorganizowana w grudniu b.r. Wyróżnione prace będą dostępne na stronie www.wyrazrodzine.pl,

5) osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku),

6) złożone prace stają się własnością organizatora,

7) szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Beata Jagieła – Pastuszka, Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej, tej. (74/ 832 87 03)

8) prace konkursowe należy składać do 26 listopada 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie przy ul. Piastowskiej 1, pokój Nr 2 (parter), Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. PIOSENKA O MOJEJ RODZINIE

a) Piosenka należy przygotować w języku polskim. Treść piosenki powinna nawiązywać do kierunków zawartych w p.II.

b) nagrania powinny być dostarczone w pliku MP3 lub WAWE,

c) maksymalny czas nagrania 4 minuty.

Kryteria oceny piosenki:

– jakość nagrania,

– ciekawa aranżacja wokalna (sugerowane style muzyczne: rap, hip hop, reggae, disco, rock)

– ciekawy, adekwatny do celu konkursu, tekst piosenki

UWAGA:

Piosenki zawierające wulgaryzmy (słowne lub wizualne) będą zdyskwalifikowane, nie będą podlegały ocenie jury!

2. FILM O MOJEJ RODZINIE

a) treść filmu powinna nawiązywać do kierunków tematycznych zawartych w p.II.

b) film powinien być dostarczony w pliku WMP, DVD lub blueray,

c) maksymalna długość filmu 10 min.

Kryteria oceny filmu:

– właściwy dobór materiałów wizualnych użytych w filmie (jakość nagrań, stosowny dobór ujęć, poprawny montaż ujęć/zdjęć),

– ciekawa narracja (treść filmu, poprawność językowa i merytoryczna),

– ciekawy pokład muzyczny,

– ciekawy, atrakcyjny tytuł filmu.

UWAGA:

Filmy zawierające treści wulgarne będą zdyskwalifikowane, nie będą podlegały ocenie jury!

OCENA

1) prace będą oceniane według kryteriów określonych w punktach IV 1 i 2, przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta,

2) prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej,

3) decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

NAGRODY

1. Nagrody zostaną ufundowane w ramach dotacji przyznanej na realizację projektu „Mieszkam w Bielawie – Moja Rodzina jest OK!”. W związku z Rządowym Programem Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

2. Laureaci otrzymają następujące nagrody:

a) w przypadku utworu muzycznego – możliwość nagrania płyty w studniu nagrań „ART – REC” w Dolnośląskim Inkubatorze Art – Przedsiębiorczości w Bielawie,

b) w przypadku filmu – możliwość korzystania łącznie przez 40 godzin (w dogodnym terminie) z wybranej specjalistycznej pracowni komputerowej w Dolnośląskim Inkubatorze Art – Przedsiębiorczości w Bielawie.

3. Przewidziano również atrakcyjne nagrody dla zdobywców 2 i 3 miejsca.

Rzecznik – Łukasz Masyk

5 KOMENTARZE

Comments are closed.