KONFERENCJA „AWANGARDA EDUKACJI – 25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ”

KONFERENCJA „AWANGARDA EDUKACJI – 25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ”

14
0
PODZIEL SIĘ

KONFERENCJA „AWANGARDA EDUKACJI – 25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ” pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP.

5m

Oświata niepubliczna na tle przemian transformacyjnych w kraju, co nam dała oświata niezależna ?– na te i inne tematy dyskutowali uczestnicy konferencji pt. „Awangarda edukacji – 25 lat oświaty niezależnej”, a wśród nich Pani Daria Michalska – Dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie. Konferencję otworzyło wystąpienie prof. Henryka Samsonowicza – pierwszego ministra edukacji narodowej w wolnej Polsce.

– Nie dam sobie wmówić, że oświata niezależna jest dodatkiem do oświaty publicznej. Jest pełnoprawną częścią polskiej edukacji – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska. – Sama mam troje dzieci, w szkole publicznej i w szkole niepublicznej, co czasem spotyka się z zarzutem wobec mnie. Zawsze wtedy mówię, że po pierwsze: szkoły dzielą się na dobre i złe. To Solidarność walczyła o niepubliczne szkoły, o oświatę niezależną – dodała minister.

1m

Minister podziękowała nauczycielom szkół niepublicznych m.in. za to, że w ich szkołach osobą najważniejszą jest uczeń. – Oby tak było zawsze – powiedziała. – Jeżeli będę mogła wam pomóc bardziej niż do tej pory, to zrobię to z przyjemnością – dodała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Ponad 25 lat temu nauczyciele szkół państwowych, pracownicy wyższych uczelni i działacze opozycyjni wywalczyli dla oświaty niezależność. Dzięki porozumieniom zawartym przy Okrągłym Stole do polskiej oświaty wróciły szkoły prywatne i szkoły społeczne, niezręcznie nazywane oświatą niepubliczną.

Na konferencji został przedstawiony dorobek oświaty niezależnej od państwa, zapoczątkowanej ćwierć wieku temu, oraz jej wpływ na zmiany całej polskiej edukacji w okresie wolnej Polski.

Wiadomym jest, że o kształt oświaty niezależnej należy upominać się, a nawet walczyć każdego dnia, na każdej lekcji, przy każdej okazji. Niezależność nie jest nam dana nawet w państwie demokratycznym. Dlatego środowiska oświaty niepublicznej wyszły z inicjatywą zorganizowania konferencji na temat stanu oświaty niezależnej w Polsce. Przedstawiciele wszystkich środowisk oświatowych. wspólnie szukali odpowiedzi na ważne pytania:

– gdzie w obecnej sytuacji są źródła i fundamenty niezależności szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców?

– co należy wprowadzić do systemu polskiego prawa oświatowego, aby tym podmiotom zagwarantować niezależność i zarazem zapewnić solidne wykształcenie nowych pokoleń obywateli – etycznych i kreatywnych?

Obecnie, środowisko szkół niepublicznych dostrzega potrzebę zmian w polskim systemie edukacji. Szkolnictwo niezależne wprowadziło do systemu oświaty element pożytecznej konkurencji, zarówno w obszarze jakości edukacji i wychowania, jak i przyjaznego środowiska pracy dla nauczycieli.

Większa swoboda w zakresie kształtowania programu sprawiła, że szkoły niepubliczne, odpowiadając na potrzeby uczniów, rodziców i środowisk lokalnych, pracują często według autorskich programów nauczania i wychowania. Dlatego celem konferencji jest zarówno zwrócenie uwagi na dokonania i rolę szkół niepublicznych, jak i dyskusja nad przyszłością polskiego systemu edukacji, której oświata niezależna jest integralną i coraz ważniejszą częścią.

Podczas konferencji odbyły się także panele dyskusyjne, podczas których poruszone zostały kwestie kluczowe dla całego polskiego systemu oświaty, takie jak: upadek szkół wiejskich, słabości systemu kształcenia nauczycieli, postępująca komercjalizacja nauczania czy niespójny i niejasny system prawny oraz finansowy. Swój głos w dyskusji zabrali także absolwenci szkół niezależnych, którzy powiedzieli, co dała im taka edukacja i w jaki sposób wpłynęła na ukształtowanie ich postaw obywatelskich.

 

BRAK KOMENTARZY