Kolejny dojazd do domów

Kolejny dojazd do domów

11
0
PODZIEL SIĘ

mala_wojska_polskiego_w_trakcie

Dobiegają końca prace na ul. Wojska Polskiego. Odchodząca od ul. Wojska Polskiego droga gminna jest już wyłożona kostką, w najbliższym czasie montowane będzie oświetlenie drogi.

Remont gminnego odcinka Wojska Polskiego poprawi warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo użytkowników drogi i estetykę terenu.

Kosztujące 249 987,84 zł roboty budowlane obejmują:

1) wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia wraz ze studniami, wpustami deszczowymi i przykanalikami,

2) ustawienia krawężników betonowych oraz cieku z kostki betonowej,

3) wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm,

4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm,

5) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm,

6) wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej,

7) przebudowę sieci oświetlenia ulicznego w zakresie ustawienia słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 7 m (nad gruntem), z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED, wraz z montażem szafki oświetlenia ulicznego i ułożeniem nowego kabla;

8) profilowanie rowu melioracyjnego.

Miasto zrealizowało podobną inwestycję na os. Makowym, gdzie dobiegają końca procedury odbioru.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY