Kadra kierownicza Szkół Niepublicznych na IX Kongresie Zarządzania Oświatą

Kadra kierownicza Szkół Niepublicznych na IX Kongresie Zarządzania Oświatą

14
2
PODZIEL SIĘ

W dniach 24-26 października 2014 r. w Łodzi odbył się IX Kongres Zarządzania Oświatą zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. W tym ciekawym przedsięwzięciu uznawanym za najważniejsze wydarzenie oświatowe w skali kraju, po raz kolejny wzięła udział Daria Michalska – dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie. Wraz z nią w Kongresie uczestniczyły: Alicja Kossowska – dyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych w Szkołach Niepublicznych oraz Izabela Glinka – wicedyrektor Przedszkola Językowego Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie.

kongres9

Do wieloletniej tradycji Kongresu należy oferowanie uczestnikom symultanicznej oferty zróżnicowanych pod względem tematyki i form wykładów, prezentacji i warsztatów. Uczestnicy wybierają indywidualną ścieżkę tematyczną dostosowaną do własnych oczekiwań.

W tak bogatym i różnorodnym programie Kongresu niełatwy był wybór tematu – zajęcia odbywały się bowiem równocześnie. Należało go jednak dokonać, kierując się specyfiką prowadzonej placówki oświatowej, jej potrzebami oraz własnymi zainteresowaniami. Takie kryterium pozwoliło odnieść maksimum korzyści.

kongres3

Wśród zaproponowanych w pierwszym dniu Kongresu tematów wybór padł na wykład prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dra hab. Jacka Pyżalskiego „Trudne zachowania uczniów w szkole – poza karami i nagrodami”. Prowadzący zmierzył się z istotnym problemem każdej placówki oświatowej. Temat wykładu miał również pomóc udzielić odpowiedzi na pytanie, jak sobie radzić z niewłaściwymi zachowaniami uczniów w obszarze tzw. dyscypliny w szkole. Prelegent zwrócił uwagę na kluczowe czynniki warunkujące sensowne pedagogiczne działanie placówek edukacyjnych w tym obszarze. W trakcie wykładu wskazał na wiele praktycznych sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych. Podał też konkretne przykłady rozwiązań – zarówno tych, które warto naśladować, jak i takich, których stosowanie jest skazane na porażkę.

kongress2

Po wykładzie można było wziąć udział w jednej z wielu imprez towarzyszących Kongresowi, takich jak koncert w wykonaniu przedszkolaków i uczniów Łódzkiego Klubu Miłośników Flażoletu. Koncert wykonany został przez około setkę dzieci i młodzieży, która podczas zajęć w przedszkolach i szkołach oraz w swoim wolnym czasie aktywnie gra na flażolecie.

Kolejny moduł dotyczył edukacji filmowej oraz jej roli w pracy dydaktyczno-wychowawczej i profilaktycznej w praktyce szkolnej. Prelegenci zwracali uwagę na bardzo istotną rolę filmu jako nowoczesnego narzędzia edukacyjnego na wszystkich lekcjach, a także na zajęciach pozalekcyjnych. Wdrażanie edukacji filmowej i szerzej medialnej to jedno z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Ukształtowanie gustu młodego widza – świadomego odbiorcy sztuki filmowej, pokazanie mu jak wygląda świat z innej perspektywy, to motywy przewijające się w porywającym wykładzie profesora Krzysztofa Zanussiego. Nawoływał on do arystokratyzmu ducha przejawiającego się w wyborze tego co najlepsze, poszukiwania mądrości i piękna – tak potrzebnych w życiu społecznym. Jak sam podkreślał, „sztuka nie jest odpoczywaniem… powinna pozwalać na wyjście poza bylejakość naszego otoczenia.”

Największą widownię zgromadził jednak wykład zorganizowany w drugim dniu Kongresu zapowiadany jako spotkanie z minister edukacji Joanną Kluzik – Rostkowską. Okazał się on także spotkaniem ze współzałożycielką i pierwszą prezes OSKKO – od stycznia 2012 r. podsekretarzem stanu w MEN Joanną Berdzik. Pani minister „rozliczała się” przed uczestnikami Kongresu ze stopnia załatwiania zgłaszanych wniosków i postulatów, które zostały spisane w dokumencie pt. „Absurdy oświatowe”. Poinformowała również o aktualnych pracach kierowanego przez siebie resortu, zaburzonych przez proces zmiany rządu oraz determinowanych przez okoliczności, jakimi są legislacyjne bariery. Wynikają one głównie z kilkumiesięcznego zaledwie okresu pracy tego parlamentu. Zwróciła uwagę na propozycje zmian dotyczące szkolnictwa zawodowego, które będą przedstawione wkrótce. Przygotowany będzie też pakiet dobrych praktyk, aby pomóc w radzeniu sobie z przemocą w szkole.

Zanim jednak do tego doszło, w głównej auli Wydziału Zarządzania UŁ licznie zgromadzonym uczestnikom Kongresu zaproponowano spotkanie z psychologiem i obrońcą praw dziecka – Dorotą Zawadzką (znaną także z TVN jako „Superniania”), nam i naszym uczniom znaną z pobytu w Szkołach Niepublicznych w Bielawie. Poprowadziła niezwykle interesującą prelekcję na istotny dla jakości pracy szkoły temat: „Komunikacja – szkoła – rodzic – dziecko – jak poprawić ją odczuwalnie, widocznie, prawdziwie?” Zwróciła uwagę, że dobra współpraca między rodzicami, uczniami i nauczycielami to jeden z filarów sukcesów edukacyjnych ucznia i fundament edukacji. Wskazała na różne sposoby poprawienia komunikacji pomiędzy tymi podmiotami przy równoczesnym traktowaniu rodziców jako najważniejszych sprzymierzeńców. Odwołała się w tym wystąpieniu do wspomnień z dzieciństwa i własnych doświadczeń z pobytu na wywiadówkach w roli matki. Niezwykle przystępnie przekazała też praktyczne wskazówki poparte gruntowną wiedzą psychologa o tym, jak budować właściwe i efektywne relacje z rodzicami, a tym samym jak stworzyć platformę do współpracy, uwzględniając realia społeczne i technologiczne współczesnego świata XXI wieku. Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że główne przesłania zawarte w wystąpieniu pani Doroty Zawadzkiej są realizowane w naszych szkołach od kilku lat. W tym celu uczestniczymy w ogólnopolskim systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej pn. „Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. W czasie trwania Kongresu mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie z innymi uczestnikami projektu.

Równie interesujące było, kolejne już dla nas, spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, która dwukrotnie gościła w Bielawie. Jak zaznaczyła w rozmowie po wykładzie, bardzo wysoko ocenia podejmowane działania wychowawcze na rzecz młodzieży, szczególnie tej sprawiającej trudności. W swoim wystąpieniu podkreśliła ważną rolę edukacji prawnej w świetle nowych zagrożeń. Brak tu systemowych rozwiązań. Potrzebne są działania, które przybliżą młodym ludziom podstawowe zasady wynikające z prawa karnego, wykroczeń, a tak naprawdę pozwolą wrócić do świata wartości. – Zacznijmy w placówkach oświatowych sami wprowadzać edukację prawną. Chciałabym, aby w każdej szkole w Polsce powstał kącik prawny – miejsce, gdzie można będzie umieszczać informacje, przepisy, regulacje, a także spostrzeżenia i problemy, które dotyczą dnia codziennego szkoły. Należy podjąć walkę z konsumpcyjnym modelem życia, powrócić do świata wartości, przywrócić granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem – tłumaczyła.

Duże zainteresowanie wzbudził wykład na temat „Protokołu dyplomatycznego i etykiety” przedstawiony w bardzo kompetentny sposób przez dr Irenę Kamińską-Radomską, która ukończyła The Protocol School of Washington (USA). Jako certyfikowany trener i konsultantka etykiety biznesu, protokołu dyplomatycznego i sztuki wystąpień publicznych udzieliła wielu praktycznych wskazówek na temat protokołu dyplomatycznego i precedencji obowiązującej w Polsce. Odwołała się do swoich książek: „Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji” oraz „Kultura biznesu – normy i formy”, w których można znaleźć odpowiedzi na wiele istotnych pytań związanych z etykietą.

Podczas Kongresu uczestnicy mieli możliwość poznania miejsc i instytucji związanych z Łodzią, jej wielokulturowością, zabytkami, architekturą i oczywiście z filmowym obliczem miasta. Dla osób zainteresowanych zorganizowano m.in. zwiedzanie Szkoły Filmowej w Łodzi, Muzeum Kinematografii, Muzeum Animacji SE-MA-FOR wraz z zajęciami warsztatowymi, a także warsztaty realizatorskie w Wytwórni Filmów Oświatowych i wycieczkę „śladami Łodzi filmowej”.

Udział w tym wartościowym wydarzeniu utwierdza w przekonaniu, że organizując pracę placówek i proces edukacyjny podążamy we właściwym kierunku, a stosowane rozwiązania są zgodne z duchem czasu i trendami nowoczesnej edukacji. Dodatkowym potwierdzeniem tego były opinie sędzi Anny Marii Wesołowskiej i Doroty Zawadzkiej, które dobrze zapamiętały szkołę w Bielawie i ciekawe projekty w niej realizowane. Odnotowujemy to z wielką satysfakcją.

2 KOMENTARZE

  1. Faktycznie! Ale gafa! „W dniach 24-26 października 2014 r. w Łodzi odbył się IX Kongres Zarządzania Oświatą …”

Comments are closed.