Jest absolutorium dla burmistrz Bielawskiej

Jest absolutorium dla burmistrz Bielawskiej

22
7
PODZIEL SIĘ

herbNa sesji Rady Miejskiej 24 czerwca Burmistrz Piławy Górnej udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Akt uznający prawidłowość działań organu wykonawczego to w samorządzie terytorialnym jedno z najważniejszych kryteriów oceny pracy szefa urzędu. Organ stanowiący, czyli Rada Miejska w Piławie Górnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla organu wykonawczego, to jest Burmistrza Piławy Górnej. Na uchwałę ma czas do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Przy pozytywnym stanowisku wrocławskiej RIO, Komisji Rewizyjnej i Klubu Radnych „Solidarna Piława” radni na sesji 24 czerwca dobrze ocenili ubiegłoroczną politykę finansową i zarządzanie gospodarką gminy. Za udzieleniem absolutorium Burmistrz Zuzannie Bielawskiej głosowało jedenastu obecnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu, a dwie były nieobecne. Burmistrz Piławy Górnej podziękowała wszystkim radnym oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, a także pracownikom urzędu miasta za realizację ubiegłorocznego i aktualnego budżetu.

Absolutorium to więcej niż zwykła formalność potwierdzająca zasadność podejmowanych decyzji. To w dużej mierze również wyraz zaufania do sposobu zarządzania gminą pod względem celowości, rzetelności, legalności i gospodarowania środkami publicznymi.

UM Piława Górna

7 KOMENTARZE

 1. Na tym posiedzeniu Rada Miasta na wniosek Burmistrza podjęła uchwałę o wyłączeniu z obszaru aglomeracji Piława Górna budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Sienkiewicza ( odc. Od Piława Dolnej do ul. Dalszej), Zieloną i Niecałą. Jest to już drugi obszar Pilawy Górnej, który został pozbawiony tej inwestycji. Wcześniej wyłączono Kośmin oraz część tzw. Kopanicy.
  Dziwne to jest ponieważ w wydaniu czerwcowym z 2014 roku Gminy Polskiej ukazał się wywiad z Burmistrz Piławy Górnej w którym jest następujący zapis:
  – Niezależnie od tego, kto będzie burmistrzem w Piławie Górnej, w przyszłym roku priorytetem będzie budowa kanalizacji ulic Osiedle Młyńskie, Sienkiewicza i Dalszej, co pochłonie około 4 mln zł.
  Jak to można zinterpretować. Inaczej jest w programie wyborczym, inaczej się robi i myśli, a inaczej przekazuje się informację społeczeństwu.
  Jak to można nazwać?.
  Prezes PIS nazwał by to wielkim oszustwem, a ja pozwolę sobie na zacytowanie wierszyka pierwszoklasisty:

  Kłamię z rana,
  Kłamię z wieczora,
  Kłamałam przed wyborami, kłamać będę po wyborach.

  • Ale przed wyborami p. Burmistrz powie, że ona przecież chciała dobrze to Radni podjęli uchwałę a ona musi ją wykonać. Nieprawdaż jakie to wygodne?

 2. Jeżeli to jest prawda, że pani promuje się za nasze pieniądze, to nie ma pani wstydu.
  Zarobki pani na to nie pozwalają?.
  Kwota roczna zarobków ponad 117 tysięcy złotych, to mało czy dużo?. Wstyd i jeszcze raz wstyd.

Comments are closed.