Jerzy okiem ekspertów

Jerzy okiem ekspertów

13
0
PODZIEL SIĘ

remont_jerzego_2

Polscy i niemieccy eksperci oceniali postępy prac prowadzonych w kościele pw. Św. Jerzego w Dzierżoniowie. Omawiali też techniczne aspekty odnawiania elewacji zachodniej. Prace konserwatorskie polegają na usuwaniu szkód spowodowanych czasem i czynnikami środowiskowymi.

Inwestycja obejmuje romański (kamienny) i gotyckim (ceglany) mur elewacji zachodniej kościoła. Polega na usunięcie antropogenicznych szkód ekologicznych. Realizowana jest w ramach projektu, który dofinansowuje Dzierżoniów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz DBU (Niemiecka Federalna Fundacja „Środowisko”)

25 lipca eksperci oceniali postęp prac, zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, zastosowane materiały. Podejmowali też decyzje związane z dalszymi pracami konserwatorskimi.

Kościół pw. Św. Jerzego jest najstarszym sakralnym zabytkiem Dzierżoniowa. Od kilku lat wewnątrz i na zewnątrz prowadzące są w nim konieczne i zarazem bardzo kosztowne prace konserwatorskie. Ich efekty oglądać możemy na co dzień.

Kościół pw. św. Jerzego – jedna z pierwszych wzmianek (z roku 1258) dotyczących Dzierżoniowa odnosi się właśnie do tej majestatycznej budowli. Na początku posiadała ona typ halowy, a po przebudowie uzyskała formę bazyliki. W XV wieku wzniesiono masywną, czworoboczną u podstawy wieżę. Godny polecenia jest wspaniały ołtarz przedstawiający dzieje Jezusa oraz bogato malowane, unikatowe empory, ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a przed kościołem – dwie barokowe figury: św. Jerzego i Jana Nepomucena (ok. 1720 r.). Na kościelnej wieży znajduje się kamienna figurka tajemniczej postaci. Być może jest to postać legendarnego fundatora kościoła, księcia Bolesława Kędzierzawego. Od 9 grudnia 2008 nad dzierżoniowianami czuwa odnaleziona za barokowym ołtarzem z XVIII wieku Matka Boska Dzierżoniowska, Matka Miłosierdzia – malowidło prawdopodobnie z początku XVI wieku, jak dotąd jedyny fresk z tego okresu odnalezionym w Dzierżoniowie.

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY