Jak zdrowo i bezpiecznie pracować?

Jak zdrowo i bezpiecznie pracować?

21
0
PODZIEL SIĘ

5 maja  uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy kształcący się w ZS nr 2 w Dzierżoniowie pod opieką pana Marka Gołębiowskiego wzięli udział w prelekcji na temat „Aspekty prawne i zdrowotne w zatrudnianiu młodocianych pracowników”

P4306239

. Zajęcia odbywały się w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego „Nasze zdrowie w naszych rękach” i przeprowadzone zostały przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu Panią Izabelę Golenia – Mańczak, zaproszoną do Dzierżoniowa przez doradcę zawodowego panią Joannę Kosowską. Pogadanka obejmowała swoim zakresem przede wszystkim ochronę zdrowia pracownika oraz niektóre przesłanki prawne związane z jego zatrudnieniem.

Problematyka związana z zatrudnianiem młodocianych, która była poruszana na zajęciach, stanowi ważny przedmiot prawa. Młodocianych pracowników, należy chronić przed ekonomicznym wykorzystaniem oraz przed jakąkolwiek pracą, która mogłaby szkodzić ich bezpieczeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, umysłowemu lub społecznemu i narażać na niebezpieczeństwo ich kształcenia. Z uwagi, że młodociani stanowią grupę zagrożoną szczególnym ryzykiem wobec tego uzasadnione jest objęcie ich ochroną w sposób szczególny zapewniając tej grupie pracowników warunki pracy stosowne do ich wieku, szczególnie także jeśli chodzi o młodociane w ciąży.

P4306231

Po prezentacji multimedialnej i pogadance młodzież bardzo chętnie włączyła się do wspólnej dyskusji. Padało wiele ciekawych i zaskakujących pytań, co pozwoliło usystematyzować ich dotychczasową wiedzę. Główny cel przedsięwzięcia tj. wyposażenie młodego człowieka w podstawowy pakiet wiedzy na temat zachowania zdrowia i bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy został osiągnięty. Chcemy aby nasi uczestnicy rozumieli, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy będą ich obowiązywać bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Marek Gołębiowski

Wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie

BRAK KOMENTARZY