Inwestują w siebie

Inwestują w siebie

18
0
PODZIEL SIĘ

Osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych i domu dziecka mają szansę na aktywizację zawodową, społeczną, zdrowotną i edukacyjną dzięki pozyskanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie środkom unijnym. W tym roku z projektu „Inwestycja w siebie” korzystają 82 osoby, a pozyskana dotacja wynosi ponad 550 tys. zł.

inwest1_dziwnowek

W projekcie uczestniczą osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (51 osób), usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (20 osób) oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (11 osób).

Osoby dorosłe biorą udział w wszechstronnych zajęciach mających pomóc w znalezieniu pracy, a młodzież w zajęciach uczących samodzielności.

Dla uczestników projektu organizowane są warsztaty w górach i nad morzem, zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc na zagospodarowanie mieszkania.

Aktywizacja zawodowa

Osoby dorosłe, czyli niepełnosprawni i usamodzielniani, mogą podnieść swoje kompetencje na wielu kursach zawodowych, m.in. na kursie komputerowym, prawa jazdy kat. B i C, kursie spawania, obsługi wózków widłowych, obsługi kasy fiskalnej, operatora koparko-ładowarki, wizażu i wiele innych, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i oczekiwań uczestników projektu.

Dla tej grupy zorganizowano też treningi kompetencji i umiejętności społecznych, podczas których uczestnicy brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem.

Rehabilitacja i pomoc na start

Poza tym osoby usamodzielniane otrzymają pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – środki na zakup niezbędnego sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego.

Natomiast niepełnosprawnym uczestnikom projektu został opłacony udział w zajęciach rehabilitacyjnych w wybranym ośrodku na terenie powiatu oraz tygodniowy wyjazd nad morze połączony z treningami kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami rehabilitacyjnymi.

inwest2_Karpacz

Nauka samodzielności

Dla najmłodszych uczestników projektu – wychowanków domu dziecka oraz osób z ich otoczenia – zorganizowano 2-dniowy warsztat usamodzielnienia, który odbył się w Karpaczu. Ta grupa wzięła również udział w 5-dniowym treningu motywacyjnym oraz 14-dniowym wyjeździe do Dziwnówka połączonym z treningami kompetencji i umiejętności społecznych, treningami kreowania własnego ja, tworzenia ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego, a także umiejętności interpersonalnych.

Ponadto młodzież uczestniczy w zajęciach wyrównujących deficyty z zakresu wiedzy szkolnej.

Kupony na usługi społeczne i wsparcie psychologa

Po raz kolejny wszyscy uczestnicy uzyskali talony na zakup usług społecznych, w ramach których mogą korzystać z usług fryzjersko-kosmetycznych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych czy też zdrowotnych.

Cześć osób, które wymagają wsparcia psychologicznego, ma możliwość uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach z psychologiem.

inwest3_kurs

Pozyskane środki unijne

Na realizację projektu „Inwestycja w siebie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu, a zakończy się w grudniu 2014.

Rekrutacja

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie w roku 2015, które są w wieku aktywności zawodowej (18-67 lat) i posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, III piętro, pokój 412 w godzinach 7.30 – 15.30.

 Powiat dzierżoniowski

BRAK KOMENTARZY