Informacje o budżecie powiatu i strategii rozwoju oświaty

Informacje o budżecie powiatu i strategii rozwoju oświaty

21
1
PODZIEL SIĘ

Informacje o budżecie powiatu i strategii rozwoju oświaty

ses1

Jak kształtowały się dochody i wydatki budżetu powiatu w I połowie roku? Jak przebiega realizacja strategii rozwoju oświaty? – tymi sprawami zajmowali się radni powiatowi podczas sesji 23 września.

Sesja rozpoczęła się od występu artystycznego uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Następnie dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą we Wrocławiu Jerzy Gierczak wręczył wychowance Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej rower trzykołowy dla osoby niepełnosprawnej.

ses2

Poza tym uczniowie szkół powiatowych otrzymali stypendia „Złoty Talent” za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne.

Budżet w I połowie roku

W części roboczej sesji starosta Janusz Guzdek przedstawił informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. – Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost dochodów w stosunku do planu o 6 mln zł, co korzystnie wpłynie na budżet w II półroczu. Natomiast zagrożenia związane są ze stagnacją na rynku nieruchomości i brakiem możliwości sprzedaży zbędnego mienia – mówił starosta.

ses4

Starosta poinformował również, że dwie z inwestycji zaplanowanych na ten rok będą realizowane w kolejnych latach ze względu na możliwość pozyskania na nie środków zewnętrznych. Chodzi o termomodernizację Specjalnego Ośrodka w Piławie Górnej oraz przebudowę drogi Bielawa – Pieszyce.

Dochody za I półrocze wyniosły 45,0 mln zł (49% planu), a wydatki 40,2 mln zł (42% planu). Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4,8 mln zł.

ses3

Edukacja i kultura

Najważniejsze zagadnienia związane z realizacją Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2005-2019 omówiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Podjęcie tego tematu po raz ostatni w obecnej kadencji skłaniało do refleksji.

– Mimo malejącej liczby uczniów, która powoduje zmniejszanie się co roku subwencji oświatowej w szkołach powiatowych jest spokojnie. Ma na to wpływ stabilna sytuacja finansowa powiatu, która pozwoliła na realizację opcji prospołecznej – mówiła pani dyrektor.

Jednak ze względu na niż demograficzny władze samorządowe kolejnej kadencji ponownie staną przed koniecznością wyboru między opcją prospołeczną a opcją proefektywnościową.

Alicja Hromada przedstawiła też informację o działaniach kulturalnych od października 2013r. do października 2014r.

W trakcie obrad radni podjęli też kilka uchwał. Głównie dotyczyły one udzielenia pomocy finansowej gminom w związku ze staraniami o środki ze „schetynówek”.

 Powiat dzierżoniowski

1 KOMENTARZ

Comments are closed.