II posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

II posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

14
0
PODZIEL SIĘ

2forum

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, jej monitoring oraz inteligentne specjalizacje – to tylko kilka tematów, które były poruszane dziś w trakcie drugiego posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego. Spotkanie, które odbyło się dziś we Wrocławiu otworzył Jerzy Michalak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie założeń systemu monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD 2020), które zaprezentował Przemysław Malczewski, zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Założenia te zostaną w najbliższym czasie przedłożone do uchwalenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Następnie zebrani zapoznali się z projektem Planu wykonawczego SRWD 2020, określającego docelowy katalog programów, polityk i wytycznych wojewódzkich realizowanych na terenie Dolnego Śląska. Kolejnym tematem wystąpienia były założenia polityki wspierania bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2020 roku, które przybliżyła Anna Nowak – zastępca dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej UMWD.

Pierwszą część obrad zakończyła prezentacja inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku a dyskusja, która wywiązała się w dalszej części spotkania zdominowała problematyka innowacyjności na Dolnym Śląsku w świetle koncepcji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Uczestnicy Forum postulowali konieczność wzmocnienia koordynacji i współpracy pomiędzy nauką i biznesem w tym zakresie oraz instytucjonalizacji takiej współpracy. Wskazywano także na potrzebę silniejszej koordynacji tego procesu przez samorząd województwa. W czasie dyskusji poruszono również zagadnienia dotyczące katalogu programów, polityk i wytycznych wojewódzkich, założeń polityki wspierania bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku i systemu monitoringu SRWD 2020.

Regionalne Forum Terytorialne stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu. RFT jest wsparciem w tym kierunku dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zarząd powołał Forum w sierpniu 2013 r., wcielając m.in. w taki sposób założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jak również Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

umwd

BRAK KOMENTARZY