I Piknik Ewangelizacyjny

I Piknik Ewangelizacyjny

31
6
PODZIEL SIĘ

”Tyś wielką chlubą naszego narodu” 5 lipca  w parafii pw. Królowej Różańca św. w Dzierżoniowie, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował wspaniały Piknik Ewangelizacyjny – „Tyś wielką chlubą naszego narodu” – poświęcony pamięci i podziękowaniu za kanonizację naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II.

28d

Ojciec Święty nauczał: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

Prosił również: „nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie.

10d

Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. Staramy się rozumieć Jego nauczanie i wcielać je w życie kierując się miłością do Pana Jezusa, Ojczyzny i bliźnich.

21d

Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wzajemnego zaufania i zrozumienia atmosferze. Przypominaliśmy sobie w rozmowach nauczanie św. Jana Pawła II. Śpiewem, wspólnie z muzykującą rodziną państwa Rudnickich (rodzina to: mama Sabina i tata Anatol, 5. córek – Joanna, Anna, Elżbieta, Maria i Weronika oraz 4. synów – Jan, Józef, Dominik i Stanisław.), modliliśmy się prosząc Królową Różańca Św. o przyjście naszej Ojczyźnie z pomocą. Świętego Jana Pawła II prosiliśmy o otworzenie oczu Polakom. O otworzenie oczu wszystkim polskim rodzinom. Prosiliśmy otwórz oczy polskim patriotom, pokaż, że są moce i siły, które mogą ocalić naszą Ojczyznę, naszą narodową świadomość i tożsamość. Wspólnie z nami modlili się nowi wikariusze ks. Paweł Kuriata i ks. Krzysztof Szydełko oraz ks. dr Arkadiusz Chwastyk.

kmj

6 KOMENTARZE

  1. CIEKAWE,ŻE NIKT NIE WSPOMINA, ŻE JAN PAWEŁ II BRONIŁ PEDOFILII W KOŚCIELE I SAM MIAŁ DUŻO ZA USZAMI.

Comments are closed.