Historia straży to historia miasta

Historia straży to historia miasta

18
0
PODZIEL SIĘ

Urząd Miasta w Piławie Górnej właśnie wydał folder poświęcony miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Czterdziestostronicowa publikacja powstała dzięki uprzejmości Piotra Deski, prowadzącego kronikę OSP od 1946 roku. Wraz ze specjalnymi podziękowaniami Burmistrz Piławy Górnej 9 lipca przekazała sekretarzowi strażaków egzemplarze autorskie książki.

20140710_2

Publikacja upamiętnia wszystkich zaangażowanych w pracę na rzecz jednostki, od zarania odgrywającej ważną rolę w budowaniu i scalaniu lokalnej społeczności. Strażacy równolegle z organizowaniem zaplecza technicznego podjęli starania o stworzenie warunków do rozwoju polskiej tradycji i kultury. Tak jest do dzisiaj. Od wielu lat miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna bierze udział w uroczystościach gminnych i kościelnych. Z dumą reprezentuje swoje miasto.

Burmistrz Zuzanna Bielawska 9 lipca podziękowała sekretarzowi OSP w Piławie Górnej Piotrowi Desce za poświęcenie w prowadzeniu kroniki jednostki. Druh, dziś już honorowy, od 1946 roku skrupulatnie spisywał dzieje lokalnej straży pożarnej i gromadził materiały, dzięki czemu mogła się ukazać publikacja upamiętniająca rolę strażaków. Spotkanie w domu dziewięćdziesięciopięcioletniego mieszkańca miasta stało się okazją do wspomnień. Burmistrz była pod wrażeniem niebywałej pamięci sekretarza jednostki.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY