Harcerze w mieście Frankensteina

Harcerze w mieście Frankensteina

19
0
PODZIEL SIĘ

Wszyscy

W dniach 24-26.10.2014 r. w Ząbkowicach Śląskich, w gościnnych progach Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich, odbył się Mroczny Rajd Jesienny Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP pt. „Mroczna kreatywność”. Członkowie każdej drużyny wcielili się w wylosowane na zbiórce drużynowych postaci. Wśród niemal 70 uczestników znalazły się m.in. czarownice, mumie, zombie oraz wampiry.

Zwycięzcy Rajdu

Piątkowy wieczór upłynął na prezentacjach drużyn, przygotowanych przez nie potraw oraz festiwalu mrocznej kreatywności. W sobotę uczestnicy Rajdu wzięli udział w Manewrach Techniczno-Obronnych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Harcerze ćwiczyli musztrę z żołnierzami, strzelali wspinali się, ćwiczyli ratownictwo przedmedyczne. Z soboty na niedzielę odbyła się nocna gra mroczna i wszyscy mogli osobiście zmienić czas na zimowy o właściwej porze. W niedzielę w mieście Frankensteina harcerze zwiedzili laboratorium słynnego doktora oraz weszli na krzywą wieżę. Rajd wygrała 32 DH „T.O.M.C.I.A.”. z Bielawy pod wodzą druha Wojciecha Stalicy. Drugie miejsce zajęła 13 DH „Brzozy” z Dzierżoniowa na czele z druhem Damianem Leśniewskim, która także wykonała najlepszą kartkę do kroniki rajdowej. Ostatnie miejsce na podium przypadło 12 DH „Kosodrzewy” z Dzierżoniowa w debiucie nowej drużynowej Patrycji Różak.

Dyplomy za udział otrzymały 2 DSH “Wilki” z Bielawy, 7 DH “Iskra” z Pieszyc oraz 8 HDCzB “Bugaje” i ‘39 DSH “Enigma” z Dzierżoniowa.

Rajd przeprowadziła kadra Dzierżoniowskiego Kręgu Instruktorskiego w składzie: pwd. Przemysław Rabiej, pwd. Karolina Sienkiewicz, dh. Monika Kępa. W apelu kończącym Rajd wzięła udział Komendantka Hufca harcmistrzyni Krystyna Waś.

BRAK KOMENTARZY