Gminne uroczystości w 75. rocznicę napaści na Polskę

Gminne uroczystości w 75. rocznicę napaści na Polskę

24
0
PODZIEL SIĘ

rocznica06

17 września 2014r. w gminie Dzierżoniów uroczyście upamiętniono 75. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Gminne uroczystości zainaugurowała msza święta w kościele pw. Św. Trójcy w Owieśnie w asyście Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty.

rocznica04

W obchodach uczestniczyły władze gminy z wójtem Markiem Chmielewskim na czele oraz delegacje Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, poczet sztandarowy Rady Gminy Dzierżoniów, uczniowie gminnych placówek oświatowych z pocztami sztandarowymi, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy.

Po mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Janusza Rempalskiego uczestnicy uroczystości udali się pod „Pomnik Wdzięczności”. Po okolicznościowych przemówieniach wójta Marka Chmielewskiego i prezesa Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Stanisława Koncewicza odczytano Apel Poległych. Oddano hołd tym wszystkim, którzy przeszli sowiecką gehennę – więzionym w łagrach, wywożonym w głąb ZSRR, rozstrzelanym w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i tysiącach innych miejsc.

Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

 Gmina Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY