Głosowali „za”

Głosowali „za”

15
3
PODZIEL SIĘ

10 projektów uchwał przegłosowali radni podczas 51 sesji Rady Miejskiej 30 czerwca. Zmienili m.in. uchwały w sprawie działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” i w sprawie opłat za żłobek czy przedszkole, tak by rodziny wielodzietne mogły korzystać ze zniżek.

 dsc_0078_0

W przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Dzierżoniów, dzieci mają zapewnione darmowe 5 godzin opieki dziennie. Za każdą następną godzinę ich rodzice płacą 1 zł. Gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny, to opłata za drugie dziecko wynosi 50%. Teraz opłata za opiekę ponad 5 godzin dziennie będzie obniżona o połowę na każde dziecko z rodziny wielodzietnej objętej programem Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny. Po okazaniu tej karty za pobyt dziecka w żłobku rodzice także zapłacą za każde z nich tylko 50%.

Oprócz tego radni zatwierdzili na sesji sprawozdania finansowe Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa za 2013 rok, przegłosowali uchwały w sprawie powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, zmian budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W programie sesji znalazł się również projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Radni wysłuchali sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Środowiska, z działalności Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” i informacji Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Schroniska dla Zwierząt „Azyl” w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków pozyskanych z budżetu miasta w 2013 roku.

UM Dzierżoniów

3 KOMENTARZE

  1. bardzo przepraszam, trzech radnych czesto sie wczymuje lub przeciw ale gazety o tem nie piszom

  2. A jak mieli głosować. Rada miasta jest zdominowana przez koalicję burmistrza Pioruna.

Comments are closed.