Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

10
0
PODZIEL SIĘ

ops_szkolenie_1b

Szkolenie „Jak opiekować się osoba starszą w domu”

Dnia 19 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieszycach odbyło się szkolenie „ Jak opiekować się osoba starszą w domu – aspekty praktyczne”. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby z terenu gminy Pieszyce.

Jego organizatorem był Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieszycach. Szkolenie to stanowi jedno z działań w ramach wojewódzkiego programu pn. „Nestor”, który swoim zasięgiem obejmuje całe województwo dolnośląskie.

Celem szkolenia było przybliżenie problematyki starzejącego się społeczeństwa oraz jego potrzeb zarówno w odniesieniu do samych seniorów jak i do osób towarzyszących im w codziennym funkcjonowaniu.

Każdy z uczestników oprócz materiałów szkoleniowych oraz podręcznika zakończył szkolenie z certyfikatem, który z pewnością będzie dodatkowym atutem dla obecnego lub przyszłego pracodawcy. Natomiast praktyczne umiejętności oraz uzyskana wiedza posłużą nie tylko w obowiązkach zawodowych, ale także w codziennym prywatnym kontakcie z seniorami.

ops_szkolenie_2b

„Gminny model wychodzenia z bezdomności” – spotkanie doradcze

W dniu 18 września 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach gościł kierownika zespołu ds. osób bezdomnych i uchodźców z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Pana Tomasza Neumann. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach.

Spotkanie miało charakter doradczy i dotyczyło szeroko pojętego problemu bezdomności, form jego zwalczania oraz pracy z osobami dotkniętymi tym problemem.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” we współpracy kilku partnerów m.in. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenia Monar, Stowarzyszenia Barka powstał model „Gminnego standardu wychodzenia z bezdomności”. Stanowi on model rozwiązywania problemu bezdomności na poziomie lokalnym (gminnym).

Ponieważ problem bezdomności występuje w każdej gminie, w mniejszym lub większym zakresie, istotnym jest, aby do tego zagadnienia podchodzić systemowo i temu właśnie służy zaprezentowany podczas spotkania i rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej model wychodzenia z bezdomności.

UM Pieszyce

BRAK KOMENTARZY