Dr Jerzy Wester otrzymał nagrodę od Ministra Zdrowia

Dr Jerzy Wester otrzymał nagrodę od Ministra Zdrowia

37
9
PODZIEL SIĘ

Dyrektor SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach Dr Jerzy Wester otrzymał z rąk Wiceministra Zdrowia Aleksandra Soplińskiego Odznakę Honorową za „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”. W uroczystym spotkaniu udział wzięły władze miasta wraz z członkami Rady Miejskiej, ksiądz prałat Edward Dzik, przedstawiciele sołectw, szkolnictwa, jak również dyrektorzy innych placówek leczniczych z powiatu dzierżoniowskiego,  a także pracownicy SP ZOZ Przychodni Miejskiej. Jak stwierdził wyróżniony doktor, jako dyrektor placówki nie spogląda wstecz, a patrzy zawsze do przodu, co w parze idzie z dalszym rozwijaniem przychodni. Po wizycie w przychodni miejskiej, Wiceminister Zdrowia odwiedził także NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia. 

Więcej informacji na temat tego wydarzenia w kolejnym numerze Dzierżoniowskiego Tygodnika Powiatowego.

9 KOMENTARZE

  • Pamiętam art. na DTP gdzie starosta Guzdek z platformy donosił na przychodnie w Pieszycach. Czy możecie go przypomnieć?

   • Przychodnia leczy, starosta donosi
    DZIERŻONIÓW | ANIA WSZELAKA | 3 KWIETNIA 2013 09:38
    Przypomnijmy: Wszystko zaczęło się gdy w 2011 roku Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie przegrał konkurs na dwuletni kontrakt na nocną, świąteczną i wyjazdową opiekę medyczną. By nie przegrać po raz kolejny szpital wydał kolosalne (?) (prezes Brzeziński, o wydanych pieniądzach nigdy nie mówi) sumy pieniędzy m.in. na nową izbę przyjęć w Dzierżoniowie czy remont szpitala w Bielawie. Wszystko zostało zrobione, ciężkie pieniądze wydano, a szpital kolejny konkurs i tak przegrał i znów z placówką Jerzego Westera.

    W styczniowym numerze naszego tygodnika przytoczyliśmy wypowiedź rzecznika prasowego Dolnośląskiego Oddziału NFZ we Wrocławiu, Joanny Mierzwińskiej, która kwestię konkursu tłumaczy bardzo prosto:

    -Wpłynęły dwie oferty: ze Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie i Przychodni Miejskiej w Pieszycach. Oferta z Pieszyc zdobyła więcej punktów. Dysponują lepszą kadrą medyczną, poza tym dostępność rtg i badania laboratoryjne zapewnione są w siedzibie oferenta, a dzierżoniowski szpital proponował wykonywanie tych usług w Bielawie, dostępność do badań rentgenowskich i laboratoryjnych zaoferowali w Dzierżoniowie poza miejscem udzielania świadczeń, co także miało wpływ na punktację – informowała Joanna Mierzwińska.

    Przychodnia pieszycka konkurs wygrała i zajęła się tym, czym powinna – realizacją swoich zadań i opieką nad pacjentem. Tymczasem starosta dzierżoniowski, Janusz Guzdek, być może nasłuchał się Skaldów i zaczął listy pisać…w których domaga się przeprowadzenia kontroli w pieszyckiej przychodni.

    O sprawie przychodni i doniesień starosty rozmawialiśmy z burmistrzem Pieszyc, Mirosławem Obalem, czyli:

    „O czym Starosta Guzdek listy pisze – rozmowa z Mirosławem Obalem, burmistrzem Pieszyc”.

    Panie burmistrzu – to o czym pisze starosta powiatu dzierżoniowskiego ?

    Burmistrz Pieszyc – Mirosław Obal
    Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął list podpisany przez Janusza Guzdka – Starostę Dzierżoniowskiego, w którym czytamy: „W związku z licznymi skargami mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego na niewłaściwe funkcjonowanie laboratorium w czasie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wnoszę o przeprowadzenie kontroli podmiotu leczniczego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach (….). Przychodnia uczestniczyła w konkursie NFZ na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie dzierżoniowskim na lata 2013 – 2015, obok podległego nam NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie. W konkursie uzyskała dodatkowe punkty za posiadanie laboratorium diagnostycznego”.

    Przychodnia Miejska w Pieszycach formalnie nie podlega staroście, a więc zgodnie z obowiązującym prawem ewentualne „skargi mieszkańców” powinny być przekazane do rozpatrzenia przez organ założycielski tj. gminę. Jestem zaskoczony, bo w ostatnim czasie żadna skarga do nas nie trafiła. Listy o podobnej treści otrzymały także inne instytucje kontrolne. Jak dotąd ich jedynym skutkiem są nieustanne kontrole w pieszyckiej przychodni – z Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, od Wojewody Dolnośląskiego i Sanepidu .

    Wygląda to, tak jakby Starosta „donosił” na Przychodnię w Pieszycach?

    Trudno się nie zgodzić z tą opinią. Należy podkreślić, że Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie (Powiat Dzierżoniowski) i SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach (Gmina Pieszyce) – to jedyne w powiecie dzierżoniowskim placówki medyczne prowadzone przez samorządy. Na sesji Rady Powiatu 27 lutego mówiłem, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Pieszycach jest dla mieszkańców powiatu dobrym rozwiązaniem. Przychodnia nie wygrała konkursu NFZ przypadkiem. Od lat pracujemy nad jakością i poszerzaniem zakresu świadczonych w Pieszycach usług medycznych. NFZ już po raz drugi wybrał ofertę naszej przychodni. Nie po raz pierwszy mówiłem także o potrzebie współpracy. Przychodnia Miejska w Pieszycach od wielu lat współpracuje ze Szpitalem Powiatowym, namawiam do zacieśnienia tej współpracy szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowotnej, promocji i edukacji zdrowia. Natomiast działania Starosty trudno nazwać współpracą.

    Czyli kontrole pieszyckiej przychodni prowadzone przez różne podmioty są skutkiem przegranej w konkursie NFZ?

    Oczywiście, że tak. Każdy podmiot składający ofertę na świadczenie usług medycznych posiada jednakową informację o kryteriach oceny ofert. NFZ dokonuje ich oceny ściśle według zasad wynikających z zarządzeń prezesa Funduszu. Oferta Szpitala Powiatowego uzyskała 86,663 pkt, nasza przychodnia 95,000 pkt. Jak stwierdził NFZ: „Oferta z Pieszyc zdobyła więcej punktów, bo ta placówka dysponuje lepszą kadrą medyczną, poza tym dostępność rtg i badań laboratoryjnych zapewniona jest w siedzibie oferenta”. Natomiast Szpital oferował opiekę medyczną w Bielawie, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do laboratorium i rtg.

    W jakiś sposób jest normalne, że Szpital Powiatowy może odwołać się od decyzji NFZ, który wybrał lepszą ofertę – mieści się to w zakresie działań formalno- prawnych. Jednak w Decyzji NFZ o/Wrocław nr 5/2013z dnia 18 stycznia możemy przeczytać: „ Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w postępowaniu administracyjnym materiałem Odwołujący (Szpital Powiatowy) pismem z dnia 15 stycznia 2013 wniósł dodatkowe wyjaśnienia, wskazujące, że oferta SPZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach nie powinna zostać uwzględniona przez komisję – bo jak wynika z kontekstu – zawierała nieprawdziwe informacje i dane”. Nie chcę oceniać takich działań, bo opierają się na pomówieniach.

    Na sesji Rady Powiatu mówiłem także o potrzebach podjęcia wspólnych działań, dla wzmocnienia pozycji szpitala w Rościszowie. Wsparcie dla tego szpitala jest obecnie słabe. Dlatego współpraca pomiędzy samorządami, moim zdaniem powinna się poszerzać także o wspieranie przez samorząd powiatowy- gmin i samorządu wojewódzkiego, realizujących ważne dla wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego przedsięwzięcia.

    Czy prowadzone kontrole przychodni w Pieszycach mają wpływ na jej bieżącą działalność ?

    Przychodnia Miejska w Pieszycach pracuje normalnie, realizujemy pełny zakres usług medycznych dostępnych w naszej przychodni. Oczywiście kontrole są dodatkowym obciążeniem dla pracowników przychodni.

    Obie placówki są placówkami samorządowymi, a my pytamy starostę, dlaczego samorządowiec nasyła kontrolę na samorządowca? Do starosty, jak mówi rzecznik powiatu Renata Pilśniak dochodziły pewne sygnały (tylko jakie? może radiowe?), czy kontrakt jest realizowany w pełnym zakresie? Starosta temat kontroli komentuje krótko:

    – Oczekuję – dla dobra pacjentów – realizacji kontraktu w pełnym zakresie –komentuje starosta Janusz Guzdek.

    Szpital w Dzierżoniowie odwołał się od decyzji komisji do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ale dyrektor, odwołanie oddalił. W uzasadnieniu podpisanym przez Wiolettę Niemiec, czytamy m.in.

    „(…) Tym samym spełnienie przez komisję konkursową oczekiwań Odwołującego polegających na odrzuceniu kontroferty stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów i potwierdzałoby uznaniowe działanie komisji. Zatem komisja oceniając wszystkie oferty w danym postępowaniu w oparciu o obowiązujące przepisy poprzez ocenę dokumentacji ofertowej oraz jej weryfikację pod kątem zgodności ze stanem faktycznym postąpiła prawidłowo (…)”

    „(…) Zgromadzony w sprawie materiał pozwala na stwierdzenie, że komisja konkursowa prowadziła postępowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz procedurą, wobec czego nie spowodowało to uszczerbku w interesie prawnym Odwołującego.”

    Czy do porozumienia dojdzie, a obie placówki zaczną wreszcie współpracować, nie rywalizować? Mirosław Obal szansę na to widzi, ale w chwili, gdy starosta dzierżoniowski listów pisać nie będzie, a duma ustąpi miejsca dobru pacjenta.

    Agnieszka Nowak

    • Dlatego trzeba skończyć z Platforma. Władza tak ich rozbestwiła, że żadnego umiaru nie mają. Dosyć takich rządów, obojętnie czy jest to premier, starosta czy radny! Już wystarczy tego, dalej się nie da tego wytrzymać

Comments are closed.