Dołącz do telepracowników

Dołącz do telepracowników

10
0
PODZIEL SIĘ

telepraca_fot

Zwiększ swoją motywację w dążeniu do podjęcia zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Masz orzeczenie o niepełnosprawnosci i jesteś bezrobotny? Przystąp do projektu „Centrum Telepracy“. Udział w projekcie jest bezpłatny. Dziś o godz. 11.30 kolejne spotkanie.

Realizatorami projektu są Fundacja Manufaktura Inicjatyw prowadząca dzierżoniowskie Centrum Aktywizacji Społecznej, Fundacja Imago i Reha-expert Grzegorz Żymła.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które:

– są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 15-64 lat,

– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (szczególnie zapraszamy osoby z umiarkowanym i/lub znacznym stopniem niepełnosprawności),

– zamieszkują na terenie powiatu dzierżoniowskiego,

– pozostają bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Organizatorzy oferują:

– indywidualne poradnictwo zawodowe,

– wsparcie psychologa– doradcze – zajęcia indywidualne i grupowe,

– kursy komputerowe

– opieka eksperta ds. rynku pracy osób niepełnosprawnych i pośrednika pracy,

– płatne staże.

Zapewniają:

– Stypendia szkoleniowe lub zorganizowanie/ refundację kosztów transportu!

– Dodatek stażowy w wysokości 1400 zł/ m-c za odbycie 3 miesięcznego stażu zawodowego!

– Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe w okresie uczestnictwa w szkoleniach i stażach zawodowych!

– Wyżywienie podczas zajęć grupowych!

– Materiały szkoleniowe!

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom zdobyć nowe umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje ułatwiające powrót na regionalny rynek pracy. Rozwiąże problem pozostawania bez zatrudnienia i pomoże dostosować posiadane predyspozycje do wymogów rynku pracy. Zwiększy motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej.

Więcej informacji: Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88, tel. 74 834 25 05

e-mail: bandyk.cas@gmail.com

UM Dzierżoniów

BRAK KOMENTARZY