Dodatkowe środki na zakup książek

Dodatkowe środki na zakup książek

13
0
PODZIEL SIĘ

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej pozyskała środki na zakup nowych książek.

111

Pieniądze pochodzą z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych”. Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych

instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Z priorytetu 1 MBP w Piławie Górnej otrzyma 4000 zł.

Biblioteka Narodowa w tym roku po raz pierwszy ogłosiła priorytet 2, w którym była możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki publicznej zgodnie z zapotrzebowaniami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Piławska biblioteka jako jedna z 35 na Dolnym Śląsku otrzymała taką szansę oraz 3000 zł na zakup książek. Partnerami w projekcie zostały biblioteki szkolne w Szkole Podstawowej im. K.K Baczyńskiego, Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY