Do Łagiewnik płyną miliony

Do Łagiewnik płyną miliony

15
3
PODZIEL SIĘ

5 maja w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach odbyło się uroczyste podpisanie części umów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

EŁ 14.05 tsz Podpisanie umów 3

Umowy zostały zawarte w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przy dofinansowaniu unijnym będą budowane/modernizowane sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody. Umowy podpisali burmistrzowe, wójtowie i skarbnicy 11 miast i gmin południowej części województwa dolnośląskiego z Wicemarszałkiem Jerzym Michalakiem i Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierzem Chleboszem.

EŁ 14.05 tsz Podpisanie umów 4

Przy podpisywaniu umów w Łagiewnikach obecny był również Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

W ramach zawartej umowy gmina Łagiewniki pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 537 016, 00 zł, tj. 75% kwoty netto przewidzianej na realizację 3 zadań w Łagiewnikach. Zadanie 1 – na terenach przemysłowych k/oczyszczalni ścieków: budowa sieci wodociągowej Ф 200 z hydrantami, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, pompowni ścieków oraz otworzenia nawierzchni dróg po w/w pracach.

Zadanie 2 – na ulicy Lipowej: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz otworzenia nawierzchni dróg po w/w pracach.

Zadanie 3 – na ulicy Sportowej od „Tamy” do boiska: budowa kanalizacji deszczowej oraz otworzenia nawierzchni drogi po w/w pracach.

Szacunkowa wartość wymienionych zadań (przed przetargiem) wynosi 3 621 254, 24 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest do połowy kwietnia 2015 roku.

tsz

3 KOMENTARZE

  1. Wszystko zależy od rządzących. Jak się chce to można. Przykład naszej giny pokazuje, że można.

  2. Fajnie ze rusza sie inwestycja z ul. lipową fajne dzialki pod budowe domkow jednorodzinnych będą. Tylko trzeba wychaczyc najlepsze oferty.

Comments are closed.