Diagnoza sytuacji rodzin dolnośląskich

Diagnoza sytuacji rodzin dolnośląskich

6
0
PODZIEL SIĘ

20141003a_screenshot001Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (DOPS) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, reprezentujący Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w terminie od dnia 1 października 2014 roku do dnia 18 listopada 2014 roku prowadzi na terenie Dolnego Śląska badania empiryczne ilościowe i jakościowe pn.: „Rodzina Dolnośląska 2014″, których celem jest sporządzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji dolnośląskich rodzin.

Badania te łączą się z realizowanymi przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego działaniami na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich. Celem projektu badawczego jest sporządzenie nie tylko diagnozy sytuacji rodzin dolnośląskich w aspekcie ekonomicznym, zdrowotnym, edukacyjnym itp., ale również identyfikacja udzielanego rodzinom wsparcia i realizacja dostępności do usług publicznych.

Badania terenowe ilościowe w formie wywiadu bezpośredniego z 1 700 dorosłymi respondentami z terenu całego województwa prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni ankieterzy, którzy będą posiadali zaświadczenie o ich uprawnieniu do realizacji badań. Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, iż badania mają charakter anonimowy i poufny, co oznacza, że ankieter nie będzie pytał o imię i nazwisko respondenta, a żadna z uzyskanych w trakcie wywiadu informacji nie zostanie wykorzystana w jakiejkolwiek formie komercyjnej (przekazana innej firmie, instytucji). Uzyskane odpowiedzi opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych, uniemożliwiających połączenie odpowiedzi z konkretnymi osobami i gwarantujących pełną anonimowość, zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-poznawczych.

Drugim typem badań realizowanych w ramach projektu badawczego DOPS będą badania jakościowe skierowane do rodzin z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Będą one służyły pogłębieniu wiedzy na temat funkcjonowania rodzin zdobytej w badaniach ilościowych.

Zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe skierowane zostały również do przedstawicieli gminnych podmiotów stanowiących oraz wykonawczych wraz z aparatem pomocniczym, aby całościowo zdiagnozować istniejący lub wdrażany system lokalnego wsparcia wobec rodzin z dziećmi, czy przybliżyć rozwiązania realizowanej polityki rodzinnej na poziomie lokalnym.

W związku z powyższym informujemy, iż w terminie X-XI.2014 r. na terenie Państwa gminy pojawią się ankieterzy, którzy przeprowadzać będą w/w badania w formie wywiadów bezpośrednich z przedstawicielami rodzin oraz z przedstawicielami gmin.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o udział w badaniu i pomoc badaczom i ankieterom w jego realizacji. Państwa wiedza i doświadczenie będzie nieocenionym źródłem zgłębienia problematyki tworzenia i/lub funkcjonowania rozwiązań nakierowanych na wspomaganie rodzin.

UM Piława Górna

BRAK KOMENTARZY